Yoleen Van Kamp (N-VA) vindt dat de kost van migratie te hoog is: “Als ik de aantallen en de verhoudingen bekijk en vaststel hoeveel onterechte migratie er is dan voel je gewoon aan dat de financiële kost hoog is, nog los van de maatschappelijke”  Volgens het N-VA Kamerlid is er duidelijk sprake van “wanverhoudingen tussen passieve en actieve migratie”. Ze kijkt uit naar de bekendmaking van de resultaten van de studie van de Nationale Bank. Die is nog besteld werd door partijgenoot Johan Van Overtveldt (N-VA). 

Woensdag meldde de krant De Standaard dat na diverse keren uitstel én vooral na lang aandringen vanuit het parlement, de resultaten van de grootschalige studie van de Nationale Bank naar de economische impact van migratie “binnenkort” zouden bekendgemaakt worden. Verwacht wordt dat het in oktober 2020 zou  gebeuren.

Die studie is inmiddels al meer dan 2 jaar geleden besteld door  toenmalig N-VA minister van ­Financiën Johan Van Overtveldt. Die wilde objectieve cijfers over de kost van migratie en vroeg aan de Nationale Bank een “allesom­vattende studie naar de ­impact van migratie op de Belgische financiën”.

Met andere woorden men zou de kost van migratie eindelijk in kaart kunnen brengen. Vooral de N-VA drong hier op aan. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers beet Yoleen Van Camp (N-VA) zich als federaal parlementslid vast in het dossier en liet het niet los: “Ik heb daar al verschillende keren in het parlement naar gevraagd omdat ik vind dat de bevolking recht heeft op die cijfers. Als ik kijk naar de cijfers van illegale criminelen in de gevangenissen, van terugkeer, van opvang, …”

Yoleen Van Camp (N-VA): “Zelfs vanuit de regering moesten hemel en aarde verzetten om die studie te mogen bestellen”

Van Camp verduidelijkt: “Met ‘onterechte’ migratie bedoel ik mensen die illegaal naar hier migreren maar geen verblijfsrecht hebben”.

Het plan van Van Overtveldt was dat de studie binnen het jaar klaar zou zijn, zodat de resultaten en het cijfermateriaal nog konden gebruikt worden om tijdens de verkiezingscampagne van 26 mei 2019 om het debat inhoudelijk te stofferen. Maar die timing is nooit gehaald. 

De focus van de studie lag op de niet-EU-burgers en op de kosten van alle mogelijke migratiekanalen, van asiel tot gezins­hereniging, voor de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën. Politiek “gevoelig” thema dus, dat bevestigt ook Van Camp: “Destijds vanuit de regering moesten we al hemel en aarde verzetten om die studie te mogen bestellen. Dit jaar heb ik de minister al bevraagd in januari, juni, juli… ”

Maar telkens volgde een zelfde stramien, er is een datum aangekondigd, en vervolgens is er uitstel aangekondigd. Van Camp is het getalm meer dan beu: “Ik vind dat mensen recht hebben op die cijfers. Ik vrees dat de studie erg gestuurd zal zijn naar bijvoorbeeld de impact van arbeidsmigratie, omdat die wel positief is. En dat is wat partijen die een opengrenzenbeleid voeren ons willen doen geloven.” Van Camp laat nog opmerken dat ze “met Vivaldi op komst haar hart al vasthoudt”.

Parlementaire vragen verhoogden druk op minister De Croo

Waar wringt het schoentje dan? Toen de N-VA eind 2018 de regering verliet, nam Alexander De Croo (Open VLD) het departement Financiën over. De minderheidsregering besliste vervolgens de politiek erg gevoelige studie over de verkiezingen te tillen en N-VA alvast geen punten te laten scoren. Dat is ook vrijwel letterlijk zo gezegd aan Knack door het kabinet van Alexander De Croo: “We gaan de Nationale Bank niet instrumentaliseren voor de verkiezingen”. 

Maar via batterijen van parlementaire vragen bleef N-VA Kamerlid Yoleen Van Camp op dezelfde nagel slaan en verhoogde zo de parlementaire druk op de minister. De Croo beloofde meermaals dat de studie er afgelopen zomer zou komen, maar ook die deadlines zijn niet gehaald.

Officieel had het niets met politieke motieven te maken, maar eigenlijk zijn voortdurend redenen opgegeven waarom die studie er maar niet kwam. In elk geval dat de studie geen prioriteit was kan men moeilijk tegenspreken. Zo had de NBB het recent “te druk  met de strijd tegen de coronacrisis”.

“Zelfs het kleinste kind beseft de financiële en maatschappelijke impact van migratie: mensen hebben recht op die informatie”

De laatste belofte die De Croo maakte was september of oktober. Het kabinet zou nu aan de krant bevestigd hebben dat “de studie in het najaar verwacht is”. Een precieze verschijningsdatum is opnieuw niet geven.

Vanuit de NBB ontkent men dat politieke aspecten zoals de regeringsvormen een rol speelden. “We wilden een studie die wetenschappelijk correct en relevant is. Dit heeft niets te maken met de regeringsvorming”, luidde het daar.

Het geduld van Kamerlid Yoleen Van Camp raakt intussen op. “Ik verwacht gewoon dat je alle aspecten van asiel en migratie eerlijk en volledig in kaart brengt. Zelfs het kleinste kind beseft het een enorme financiële en maatschappelijke impact heeft. De Vlamingen hebben recht op die informatie”, besluit ze. 

1 REACTIE

  1. Het is uiteraard een goede zaak dat de immigratieramp word geofficialiseerd. Maar wat daarin zal staan, na weglating en het filteren van non poco informatie om het negatief impact van het aanspoelen van een massa niet integreerbare mensen die daarbij een cultuur hanteren die haaks, zelfs vijandig staat tegenover de onze weten we al lang zelf .