De extreemlinkse druk op instellingen blijft aanhouden. Via petities en acties wordt elke verwijzing naar historische personen die niet voldoen aan de moderne normen gezuiverd uit het openbare leven. Vorige week was het de beurt aan de universiteit van Edinburgh.

De universiteit besliste om de naam van de ‘David Hume Tower’ te veranderen na een petitie. In het werk van Hume zou racistische commentaar te vinden zijn en dit leidde tot protest van een groep activisten. Het is nog niet zeker wat de nieuwe naam wordt.

Laat universiteit zich doen door kleine groep activisten?

David Hume (1711-1776) was een van de grootste Verlichtingsfilosofen. Zijn werk beïnvloedde de Amerikaanse en Franse revoluties en wordt nog steeds bestudeerd en gedoceerd in de filosofie, logica, economie en politieke theorie. 

Verschillende academici uitten kritiek op deze beslissing, volgens ‘The Daily Mail‘. Sir Tom Devine, historicus, stelt dat de uitlatingen van Hume niet abnormaal waren voor zijn tijd, en dat alle Schotten uit die periode dus zouden moeten veroordeeld worden volgens deze logica. Anderen betwijfelen of er wel echt zoveel ongenoegen was over de naam van dit gebouw: dit suggereert dat de universiteit zich laat doen door een kleine groep activisten.

De trend om westerse historische figuren te doen verdwijnen uit het openbare leven komt overgewaaid uit de V.S. en lijkt nu ook in Europa aan belang te winnen. Door onze huidige waarden op anachronistische manier op te leggen aan personen uit ons verleden kan zowat iedereen uit de geschiedenis natuurlijk ‘gecancelled’ worden, iets wat linkse actiegroepen blijkbaar niet ontgaat.