Het satirische Franse weekblad Charlie Hebdo liet, naar aanleiding van het proces over de aanslag tegen het blad, een grootschalige enquête uitvoeren door Ifop naar thema’s als vrijheid van meningsuiting en religiekritiek. De resultaten zijn behoorlijk ontluisterend en tonen een grote en groeiende kloof tussen Franse moslims en niet-moslims. 28% van de Franse moslims veroordeelt de daders van de aanslag niet in de sterkste bewoordingen, 25% zou beledigingen roepen tijdens een herdenkingsplechtigheid als de feiten zich zouden herhalen en 74% van de moslimjongeren vindt hun geloofsovertuiging belangrijker dan de ‘waarden van de Franse Republiek’.

Naar aanleiding van het Charlie Hebdo-proces publiceert het satirische Franse weekblad opnieuw de 12 Mohammedcartoons – eerst verschenen in een Deense krant – die tot destijds aanslag leidden. “Dat alles voor dit”, staat in het Frans op de voorpagina te lezen. Op 7 januari 2015 schoten twee moslimterroristen, de gebroeders Kouachi, de redactie van het blad overhoop. Er vielen twaalf doden. In het proces, dat woensdag begint, staan 14 mensen terecht. 

(Lees verder onder de tweet.)

Grootschalige studie naar vrijheid van meningsuiting en religiekritiek

Daarnaast liet Charlie Hebdo een grootschalige studie uitvoeren door Ifop naar thema’s als vrijheid van meningsuiting en religiekritiek. Ifop onderzocht hoe de mening van de Fransen over de onderwerpen de voorbije vijftien jaar evolueerde. Er wordt ook specifiek gepeild naar de mening van moslims.

Er werden enerzijds 1.000 Fransen – met inbegrip van Franse moslims – en anderzijds 500 Franse moslims afzonderlijk ondervraagd. Dus “tien keer meer dan het aantal dat gewoonlijk in een nationaal representatieve steekproef wordt ondervraagd”, aldus Ifop.

De resultaten zijn behoorlijk ontluisterend en tonen een grote en groeiende kloof tussen Franse moslims en niet-moslims.

Groeiende kloof tussen moslims en niet-moslims

Terwijl slechts 38% van de Fransen in 2006 van mening was dat kranten “gelijk” hadden met de publicatie van de Mohammedcartoons, is dat aandeel intussen gegroeid naar 59%. Onder de Franse moslims is het liggen de meningen compleet anders. Maar liefst 69% van hen vindt dat kranten die de cartoons publiceerden “ongelijk” hadden. Ook onder de Franse jongeren jonger dan 25 jaar – met een groter aandeel moslims dan de rest van de bevolking – is 49% een gelijkaardige mening toegedaan.

Fransen blijken ook minder begrip te hebben voor de verontwaardiging die de cartoons opriepen. In 2006 deelde 36% de verontwaardiging van de moslimgemeenschap, tegenover 29% nu. Ook hier is er een leeftijdskloof: 47% van de jongeren deelt de verontwaardiging, tegenover 23% van de mensen ouder dan 35.

88% van de Fransen veroordeelden de aanslag op Charlie Hebdo “sterk”, tegenover slechts 72% van de Franse moslims. 10% van de Franse moslims veroordeelt de terroristen, maar zegt tegelijkertijd “een deel van hun motivaties te delen”. 5% van de Franse moslims veroordeelt de aanslag expliciet niet. 13% van hen zegt onverschillig te staan tegenover de gebeurtenis.

De jongere generatie moslims blijkt op dit vlak extremer. Zo veroordeelt 26% van de moslims jonger dan 25 jaar de aanslag niet. 12% van hen veroordeelt de aanslag, maar zegt een deel van de motivaties te delen. 

74% van moslimjongeren vindt geloofsovertuiging belangrijker dan Republikeinse waarden

41% van de Franse moslims zou niet deelnemen aan een minuut stilte ter ere van de Charlie Hebdo-medewerkers als er een gelijkaardige aanslag zou plaatsvinden, tegenover 20% van de Franse bevolking in zijn geheel. 61% van de Franse moslims zou niet deelnemen aan marsen die de boodschap “Je suis Charlie” uitdragen, tegenover 47% van de gehele Franse bevolking. 25% van de Franse moslims zegt zelfs dat ze tijdens de herdenkingsplechtigheden beledigingen zouden uiten. Voor Franse moslims uit de ‘banlieues’ klimt dat aandeel tot 34%.

40% van de Franse moslims vindt zijn of haar geloofsovertuiging belangrijker dan de ‘waarden van de Republiek’, tegenover 17% van de Fransen als geheel. Onder de moslimjongeren jonger dan 25 is maar liefst 74% die mening toegedaan. 61% van de Fransen vindt dat de islam “onverenigbaar is met de waarden van de Franse samenleving”, tegenover 29% van de Franse moslims. Ook hier is dat aandeel bij de moslimjongeren hoger: 45%.

1 REACTIE