“Alle mensen zijn misleid geworden met valse processen-verbaal, waarin niet stond wat op de beelden te zien was. De procureur en onderzoeksrechter hebben die beelden gezien, dus zij zijn in fout”, dat zegt Strafpleiter Hans Rieder over de zaak Chovanec. Dat zegt hij in een opiniestuk voor VRT en schrijft Het Nieuwsblad

Dat Vlaams Minister-president Jan Jambon op de rooster is gelegd door de commissies Binnenlandse Zaken en Justitie, is compleet tijdverlies, aldus Rieder. Hij werpt daarmee een heel andere kijk op de zaak van Jozef Chovanec. Wanneer hij het heeft over de fouten die er gemaakt zijn viseert de advocaat niet toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Integendeel, hij richt zijn kritiek op de agenten die betrokken waren bij de interventie. De “doders” noemt hij hen enigszins provocerend.

Rieder wijst met een beschuldigende vinger in de richting van de procureur des konings van Charleroi en de onderzoeksrechter: “Die doders, wat is daarmee eigenlijk gebeurd? En wie is verantwoordelijk voor het feit dat naar die dames en heren nog geen vinger is uitgestoken”, schrijft hij.

Rieder kan niet begrijpen dat de noch de Procureur des Konings, noch de onderzoeksrechter gereageerd hebben: “Hij kijkt ernaar. Hij ziet dat een zich vermakende bende mensen een man doden en hun spektakel eindigen met een zeer toepasselijke Hitlergroet. Wat doet de procureur des Konings? Hij vordert een gerechtelijk onderzoek. Een onderzoeksrechter wordt aangesteld. Wat doet die onderzoeksrechter? We weten het niet. Wat we wel weten, is dat de bende vrij blijft rondlopen. Meer nog de bende blijft gewoon haar dagelijkse taken verder uitvoeren.”

“Minister van Justitie moet eisen dat die procureur en onderzoeksrechter een stap terugzetten”

Rieder spaart zijn kritiek op de magistratuur niet. Hij heeft het over de “promiscue relatie tussen politie, parket en bepaalde magistraten”. Hij zegt ook vlakaf dat hij vermoedde dat zowel politie als magistratuur hoopte dat de zaak in de doofpot zou geraken: “Kan u mij verklaren waarom die bende doders niet dezelfde dag dat de beelden worden bekeken door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter geboeid ter plaatse worden gebracht om het verloop van de feiten te reconstrueren?” 

Het voorval bewijst, aldus Rieder dat er binnen de magistratuur mensen zijn “die het in hun hoofd halen om een bende doders bestaande uit hulpverleners en politieagenten af te dekken”. Volgens Rieder is het dus verkeerd om terug te schakelen naar Jambon. De procureur en onderzoeksrechter hebben die beelden gezien, dus zij zijn in fout. Maar ook voor minister van Justitie Koen Geens heeft hij een boodschap. Die moet volgens hem “eisen dat die procureur en onderzoeksrechter een stap opzijzetten”.