Zondag zal er normaal een manifestatie in Mechelen plaatsvinden tegen de huidige politieke toestanden. “De echte druppel was toch wel die Vivaldi,” zegt Peter P. tijdens een interview met SCEPTR. “Ik organiseer in principe niks. Ik heb een oproep gedaan om samen te komen, dat wel, maar iedereen doet er spontaan aan mee op eigen verantwoordelijkheid.” Die oproep kwam echter niet zonder staartje. “Ik word plots behandeld als terrorist,” merkt hij namelijk op.

De GVA publiceerde een artikel over de reactie van de burgemeester van Mechelen. Alexander Vandersmissen heeft namelijk de rechtse protestmars verboden. “Ten eerste gelden nog altijd de coronamaatregelen. Bovendien heeft de organisator na contact met ons geen moeite gedaan om een plan van aanpak voor te stellen. Een derde reden om de protestmars te verbieden, zijn de racistische spreekkoren bij een eerdere manifestatie in Oostende”, zegt Vandersmissen (Vld-Groen-m+). Daarnaast verwijst het artikel naar de groep Vlaams Front als “een groep die steun geeft maar zelf geen organisator is”.

“Ik word precies behandeld als terrorist,” zegt Peter P.

Daar kunnen zowel de mensen van Vlaams Front als Peter P. niet mee lachen. “Ik word precies behandeld als terrorist. Mijn foto is verspreid en het zou me niet verbazen moest mijn auto geseind staan. Dat laatste is wel maar een buikgevoel. Men schildert mij af als extreemrechts of één of andere extremist. Dat ben ik dus totaal niet hé. Ik ben niet politiek gebonden, ik zit ook niet in een partij. Het was een spontaan bericht op Facebook uit frustraties. Mij maakt niet uit wie allemaal deelneemt,” antwoordt Peter P.

“Wie een hart voor Vlaanderen heeft, is welkom,” klinkt het bij Peter P. “Daarnaast ben ik niet bang voor die schrikcampagne. Het is geen evenement, ik organiseer niets. Ik heb de start gegeven om stappen te ondernemen, meer heb ik niet gedaan. We moesten gaan stemmen en ze maken er een poppenkast van. We willen bescherming en veiligheid van de regering, democratie. Er wordt niet geluisterd en onze normen en waarden worden niet gerespecteerd. Is dat nu links of rechts, dat maakt me niet uit. Dit is geen politieke betoging maar een vrije en iedereen is welkom.”

Daarnaast klopt de link met Vlaams Front niet. “Die mensen hebben daar niks mee te maken,” zegt Peter P. “Ik heb het gevoel dat men bij de burgemeester hun werk niet goed gedaan heeft. Vandersmissen heeft die groep erbij betrokken en afgeschilderd als extreemrechtse beweging. Dat klopt ten eerste al niet. Ten tweede hebben ze ook niks gedaan hiervoor, ik heb die oproep gegeven en de rest is spontaan gegroeid. De mensen die Vlaams Front beheren hadden daar absoluut niks mee te maken. Ik vind het erg dat Vandersmissen die groep, die hij als extreemrechts afstempelt, er meteen bij betrekt en zwart maakt. Hij moet eens zijn werk doen en eens nadenken.”

De olifant in de kamer: de coronamaatregelen

De burgemeester verwijst ook naar de coronamaatregelen. De protestmars tegen onder andere Vivaldi wordt verboden door verschillende redenen, maar de coronamaatregelen horen daar uiteraard bij in de verklaring van Vandersmissen die beweert dat er “geen aanpakplan is.” Over die coronabezorgdheden spreekt Peter P. ook zeer openhartig. “Ik snap die angst, uiteraard. Grondwettelijk kunnen ze onze vrije meningsuiting niet belemmeren. Samenkomsten zijn inderdaad verboden, maar dat is het ook in principe niet. Men gaat naar daar, met mondmaskers en een vlag, en het volk kan zich verspreiden. Dat werd eerder in Brussel ook getolereerd. Het is geen groot evenement waarvan ik organisator zou zijn zoals ik eerder zei, maar iets spontaans en iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De burgemeester verwacht 4.000 man, ze zitten ons dan ook constant te controleren om zo een inschatting te maken. Ik durf zelfs 8.000 zeggen, zeker door al die media-aandacht. Het is misschien een schrikcampagne, maar het heeft meer mensen opgetrommeld om te gaan.”

“We hebben 26.000 leden met verschillende sociale en etnische achtergronden, iedereen is welkom” 

Vlaams Front reageert ook op alle mediaheisa rond de manifestatie. Ook zij zijn niet blij met de artikels waarin ze worden gelinkt aan extreemrechts en die impliceren dat de groep medeverantwoordelijke zou zijn voor de manifestatie. “Er worden op Facebook echt ranzige reacties geplaatst. Mensen die beweren dat ze naar ons of naar de manifestatie zullen komen om op ons te komen slaan. Mensen die ons afschilderen als een extreemrechtse haatgroep waartegen keihard moet opgetreden worden. We worden afgeschilderd als extreemrechts uitschot en kansloos volk. Dat zijn mensen die duidelijk onze standpunten niet kennen,” klinkt het bij één van de beheerders.

Ook reageerde één van de bestuursleden van Vlaams Front, P.L. genaamd, op de heisa. “Bij VF werd beslist voorlopig geen eigen betogingen of demonstraties te organiseren. Dat heeft drie redenen. Eerst en vooral mag niemand hinder of nadeel ondervinden van een actie. Wij zijn geen vakbond en willen niemand gijzelen. Vlaams Front wil een verbinding vormen tussen Vlaamsgezinden en de Vlaamse Frontvorming door de geschiedenis heen, voortkomend uit de Vredesbeweging aan de IJzer, dat is ons veel waard. Ten tweede zijn veel mensen bijzonder misnoegd over hoe het in de politiek loopt en hoe de samenleving op vlak van criminaliteit aan haar lot wordt overgelaten. We willen geen énkele vorm van geweld een kans geven en zijn verantwoordelijke mensen.”

“Men wil niet meer spreken. Gewoon afschilderen als extreemrechts en dan moeten ze zwijgen”

“We vormen stilaan een grote groep maar we zijn een jonge beweging: één iemand kan die beweging in een verkeerd daglicht stellen, en de buitenwereld en media zullen niet aarzelen om een fout beeld een handje te helpen. Inhoudelijke tegenargumenten zijn vervangen door het mediatiek meppen van mensen in een extreemrechts hoekje: dan moet er niet meer gepraat worden. Masker erop en zwijgen, braaf in de hoek van de klas. Zwijgen doen we niet, maar we willen dat protest geweldloos verloopt. Ten slotte maken de coronaregels het moeilijk om zaken goed georganiseerd te krijgen, en hoewel veel leden veel bedenkingen hebben over de efficiëntie en gepastheid van veel maatregelen, volgen wij de wettelijke regels, en we raden onze leden ook aan om dat te doen.”

Toch spreekt Vlaams Front wel openlijk hun steun uit voor initiatieven van andere groepen of individuen. “Mensen die willen opkomen voor meer veiligheid op straat en een strengere strafuitvoering krijgen een applaus van ons. We zagen in Oostende dat dat volkomen vreedzaam kan en daar zijn we heel blij mee, we hebben de initiatiefnemer(s) daar ook publiekelijk voor gefeliciteerd. Iedereen zal in de VF-groep kunnen lezen dat VF nog liever had gezien dat de wandeling in stilte was gebeurd, en dat wij overtuigd zijn van de kracht van stil vreedzaam protest.

“Er is lef nodig om op straat te komen, daar hebben we respect voor”

“We beseffen dat de individuen die in Oostende en Mechelen gaan wandelen voor veiliger straten, stranden en parken, lef hebben en we willen dat ze weten dat veel mensen achter hen staan. We zeggen hen ook uitdrukkelijk dat vreedzaam stil protest de beste manier is om een steeds grotere groep mee te krijgen. En anderzijds hebben we respect voor de initiatiefnemers die elke politieke connotatie willen vermijden: hun bezorgdheden kennen een veel ruimer draagvlak dan Vlaamsgezinden waar het VF voor staat. Daarom organiseren we niet mee, geven geen logistieke ondersteuning, maar we bekijken het vanuit VF met veel sympathie en roepen onze 26.000 individuele leden op om sympathie te tonen voor die bredere geweldloze protestbeweging. VF heeft echter haar eigen taak en missie.”

Het VF vindt het gebruik van de term “extreemrechts” ook ongepast. “We hebben onze standpunten al vaak gepubliceerd. We zijn tegen geweld en racisme. Niet de huidskleur telt, wel de manieren. Geweldloos verzet moet altijd kunnen en elke vorm van geweld moet veroordeeld worden. Enkel de politie mag hard optreden, dat is iets waar ze monopolie voor hebben mits het evenredig is en het volk hoort dat niet te doen. We zijn uiteraard rechts en Vlaamsgezind, maar we hebben geen enkel extremistisch standpunt. Vlaams Front staat voor het streven naar een gemeenschappelijk Vlaamsgezinde groep, ongeacht onze verschillen, omdat we enkel samen, met alle Vlamingen, iets kunnen bereiken.

“Traditie en cultuur is belangrijk voor ons, dat maakt ons niet extremistisch. We hebben 26.000 leden met verschillende achtergronden, zowel etnisch als sociaal. Iedereen is welkom bij ons zolang je een hart voor Vlaanderen hebt en onze regels respecteert. We hebben overigens een nultolerantiebeleid voor racisme en haat, laat dat duidelijk zijn.”