Coformateur Alexander De Croo (Open Vld), vurig pleitbezorger van de gelijkheid tussen man en vrouw, zou mikken op evenveel mannen als vrouwen in de Vivaldi-regering. Dat schrijft De Tijd. Intussen circuleren ook enkele namen voor de ministerposten, waaronder Gwendolyn Rutten, Goedele Liekens, Kristof Calvo en Zakia Khattabi.

Alexander De Croo (Open Vld) staat bekend als een vurig pleitbezorger van de gelijkheid tussen man en vrouw. Hij schreef er met ‘De eeuw van de vrouw’ zelfs een heus boek over. Daarom mikt zijn partij op een ‘genderevenwicht’ in de nieuwe federale regering, dus met ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke ministers.

Rutten, Calvo, Almaci, Khattabi en Goedele Liekens

Intussen circuleren ook de namen van enkele kanshebbers om de verschillende ministerposten op te vullen. Bij Open Vld zou Maggie De Block waarschijnlijk niet meer terugkeren als minister, maar wie wel mogelijk terug opduikt is Gwendolyn Rutten, die haar ambitie als paars-groen premier eerder dit jaar gedwarsboomd zag. Daarnaast vallen ook de namen van Goedele Liekens en Vincent van Quickenborne.

Bij de Vlaamse groenen valt de naam van Kristof Calvo als vicepremier, maar ook Meyrem Almaci wordt genoemd. Tot slot circuleert de naam van Zakia Khattabi bij het Franstalige Ecolo. De ex-voorzitter van de Franstalige groenen zag haar ambitie om in het Grondwettelijk Hof te zetelen eerder dit jaar nog door de neus geboord worden.