In Nederland doet men onderzoek naar de bouw van nieuwe kerncentrales. Tegen 2025 wil de VVD beginnen met bouwen. Eric Wiebes (VVD), Minister van Economische zaken en Klimaat, zal dit jaar nog op zoek gaan naar geïnteresseerde stroomproducenten. Het plan wordt gelanceerd en versnelt na een nieuw rapport van ENCO. Dit rapport bewijst dat kernenergie niet duurder is dan energie van zonnepanelen en windmolens. 

Hier in België willen de groenen zo snel mogelijk afstappen van kernenergie. In het nieuwe regeerakkoord blijken ze ook hun doel te gaan bereiken. De komende Belgische regering zal zich houden aan de plannen van de kernuitstap. Maar uit een nieuw rapport van het Weense adviesbureau ENCO blijkt dat kernenergie goedkoper uitvalt dan zonnepanelen en windmolenparken. Volgens het rapport blijkt de bouw niet veel duurder en zijn de aansluitingskosten van een energiecentrale veel lager dan die van zon- en windmolenparken.

Vorige week werd in Nederland een motie aangenomen van VVD, PVV, CDA en SGP. De vier partijen vragen om opnieuw te bekijken hoe bedrijven er van overtuigd kunnen worden om opnieuw te gaan investeren in kernenergie. Volgens Mark Harbers (VVD) is het voor Nederland absoluut nodig om meer te gaan investeren in kernenergie, willen ze de klimaatdoelstellingen halen. “Als we in Nederland de komende jaren niet aan de kernenergie gaan, kun je net zo goed je handtekening onder de klimaatdoelen van Parijs voor 2050 weghalen”, zegt het VVD-Kamerlid.

Onlangs werd in recente rapporten van het VN-klimaatpanel en het Internationaal Energieagentschap aangeven dat het uiterst noodzakelijk is om in kernenergie te investeren. “De opwarming van de aarde kan enkel binnen de maten gehouden worden indien kernenergie deel uit maakt van de energiemix”, klinkt het daar.