In de Kamer is vanavond een gewone motie goedgekeurd met 84 tegen 54 stemmen. Die ‘gewone motie’ was ingediend door de Vivaldi-partijen. In de debatten eerder op de dag was al duidelijk dat N-VA en Vlaams Belang een ‘Vlaams Front’ vormden tegen de ‘Vivaldi’-partijen. Op die manier werd de ingediende motie van wantrouwen van Vlaams Belang automatisch verworpen en blijft de minderheidsregering Wilmès in het zadel. Dat, na een bijzonder woelige dag in het parlement, die bij momenten vuurwerk opleverde.

De zeven Vivaldi-partijen die onderhandelen over een nieuwe regering geven zo aan de minderheidsregering-Wilmès nog een verlenging van twee weken. Tegelijkertijd kondigen ze een regeringsverklaring aan en zetten die op de Kameragenda van 1 oktober.

Omstreeks 18.00 uur was Premier Wilmès zelf tussengekomen. Ze gaf toe dat ze op 17 maart beloofd had na zes maanden opnieuw het vertrouwen te vragen. “Voor mij is het altijd evident geweest dat de regering zou werken binnen de perimeter die ons is toevertrouwd, maar ook dat we maximaal tot de uiterste datum zouden werken. De regering is nu aanwezig in deze plenaire vergadering en we voeren een democratisch debat waarvan alleen dit parlement de uitkomst kan bepalen. U zal vandaag op het einde van dit debat kunnen beslissen onder welke voorwaarden deze regering nog kan werken.”

Coronabesmetting Egbert Lachaert reden voor vertraging formatie

Wilmès riep onder meer de coronabesmetting van Open Vld-voorzitter Lachaert in als reden van de vertraging in de formatie. De regering zal nog maximaal tot 1 oktober verder werken: “Wat ik vandaag in dit debat hoor, is dat een parlementaire meerderheid vraagt om het specifieke regime van volheid van bevoegdheden waarin de regering op dit moment werkt, te verlengen tot 1 oktober om een zekere stabiliteit te garanderen.”

N-VA fractieleider Peter De Roover ging ervan uit dat Wilmès vandaag “in een aangename verrassing” toch het vertrouwen zou vragen. Maar dat viel tegen. De Roover ziet naar eigen zeggen ook geen enkel verband tussen de ziekte van Egbert Lachaert – die besmet raakte met het coronavirus – en het weigeren van de vertrouwensstemming. “Als de regering niet tijdig gevormd wordt, gaat u ons dan opnieuw negeren en met 38 zetels verder regeren?”, vroeg De Roover zich verontwaardigd af.

Ook Vlaams Belang fractieleidster Barbara Pas reageerde verontwaardigd: “Denkt u dat de gewone man in de straat dit geen circus vindt?, vroeg ze zich luidop af. “We zijn vandaag 17 september, een datum waarover Conner Rousseau zei dat er verkiezingen moesten komen als er geen nieuwe regering was”, herinnerde ze fijntjes. “Maar vandaag weten we wat dat soort uitspraken waard zijn: helemaal niets. Maar u ook, premier, veegt uw voeten aan wat u zei op 17 maart. Belofte maakt schuld. Wat een onwaarschijnlijke minachting dat u vandaag dat engagement niet nakomt. De ‘Vivaldi’-partijen hebben naast de verkiezingen ook alle fatsoen verloren.”