De eerste plenaire zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers na de zomer opende meteen met een explosief tafereel. N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover vroeg een vertrouwensstemming over de regering van premier Sophie Wilmès (MR), iets wat ze zes maanden geleden beloofde te doen. Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) ontnam De Roover het woord en deed verder alsof er niets aan de hand was, waarop de verzamelde rechtse oppositie – de N-VA, het Vlaams Belang en onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker – in luid protest ontstak.

Normaal gezien zou de restregering van premier Sophie Wilmès (MR) vandaag opnieuw het vertrouwen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers vragen, iets wat ze zelf exact zes maanden geleden beloofde te doen. Dat herhaalde ze nogmaals in augustus. Die belofte werd doorkruist door de aanslepende onderhandelingen over een Vivaldi-coalitie, waardoor de regering-Wilmès langer aanblijft – vooralsnog tot 1 oktober.

Dewael legt De Roover het zwijgen op

Bij de opening van de zitting wees N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover op de eerdere beloftes van Wilmès. Hij vroeg zich af waarom de regering geen regeerverklaring aflegt en het vertrouwen vraagt, en waarom daarover niets op de agenda staat. De Roover eiste dan ook dat de premier en haar regering dit alsnog zouden doen.

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) negeerde de eis van De Roover en ontnam hem het woord. De voorzitter stelde dat er na een geplande interpellatie later op de namiddag, ingediend door het Vlaams Belang, ruimte genoeg is voor debatten en moties.

“Ongezien”, “beschamend”, “junta”

Daarop ontstak de verzamelde rechtse oppositie – de N-VA, het Vlaams Belang en onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker – in luid protest. De Roover eiste de schorsing van de zitting, terwijl Dewael het proest van de oppositiebanken in de wind sloeg en doorging met de eedaflegging van opvolgers.

Als De Roover daarop Wilmès aanspreekt, maakt hij gewag van “een junta van Vivaldi-partijvoorzitters”. Daarop haalde hij opnieuw scherp uit naar Dewael, wiens houding hij “beschamend” noemde. De Roover heeft het over een “ongeziene” gang van zaken: “Ik reken op al mijn collega’s om dit formeel te veroordelen.”