Rechtzetting (11u33 19/09/2020): Aanvankelijk werd bericht dat slechts 26,5% van de allocatie bestemd was voor Belgen, terwijl dit om in werkelijkheid om 57,3% gaat. De fout berust op een rekenfout van de overheid.

De federale subsidies voor OCMW’s komen vooral Brussel en Wallonië ten goede. Daarnaast gaat het merendeel van het geld naar niet-EU-burgers. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn opvroeg aan minister voor Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR). 

De verscheidene Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn – OCMW in Vlaanderen, CPAS in Franstalig België – ontvangen voor diverse taken subsidies van de federale overheid. Die subsidies komen vooral Wallonië en Brussel ten goede, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn opvroeg aan minister voor Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR).

Subsidies komen vooral Wallonië en Brussel ten goede

In 2019 ontvingen Waalse OCMW’s 208.506.165 euro aan federale subsidies. Dat is 56,35 euro per inwoner. De 19 OCMW’s in het Brussels Gewest ontvingen samen maar liefst 137.746.222 euro, wat neerkomt op 114,80 euro per inwoner. Als gewest ontving Vlaanderen het meest: 229.963.777 euro. In verhouding met het aantal inwoners komt ons gewest er wel het meest bekaaid van af. Zo ontvangt Vlaanderen slechts 34,85 euro per inwoner.

39,5% van de subsidies die werden uitgekeerd in het kader van het recht op maatschappelijke integratie ging naar Vlaanderen, tegenover 34,8% naar Wallonië en 25,7% naar Brussel. 

In totaal ontvingen dat jaar 222.181 personen een leefloon: 55.379 in Brussel, 61.183 in Vlaanderen en maar liefst 105.619 in Wallonië.

Groot deel OCMW-subsidies gaat naar niet-Europese vreemdelingen

Een bijkomende vaststelling is dat het merendeel van de federale OCMW-subsidies naar niet-Europese vreemdelingen vloeit. Van een totaalbedrag van 488.538.108 euro bestemd voor individuele allocatie, ging 57,3% naar mensen met de Belgische nationaliteit. 

“Het is nochtans niet zo dat er onder de mensen met de Belgische nationaliteit veel minder nood zou zijn aan sociale hulp. Dat bewijzen de installatiepremies voor daklozen: 64% van de premies voor daklozen waren voor mensen met de Belgische nationaliteit”, zegt Samyn.

Samyn trekt naar eigen zeggen twee conclusies:“Ten eerste blijkt ten zoveelste male dat de ongebreidelde immigratie en import van armoede ons handenvol geld kost. Daarnaast werd nog maar eens aangetoond dat er ook via de subsidies aan de OCMW’s vanuit het federale niveau bijzonder gul met Vlaams geld richting Wallonië wordt gestrooid. Dit moet stoppen.”