De Tijd publiceert vandaag een ingekorte versie van het eindverslag van de Commissie Terugkeerbeleid. Daarin noemt commissievoorzitter Marc Bossuyt het bestrijden van illegale migratie “een onontbeerlijk element van een verantwoord migratiebeleid”. “Het beleid moet duidelijk maken dat op onregelmatige wijze naar Europa komen uiteindelijk niet loont”, aldus de commissievoorzitter.

In een ingekorte versie van het eindverslag van de Commissie Terugkeerbeleid, gepubliceerd in De Tijd, noemt de commissievoorzitter Marc Bossuyt het bestrijden van illegale migratie “een onontbeerlijk element van een verantwoord migratiebeleid”. “Het is strijdig met de wet en brengt ook andere – vooral fiscale en sociale – inbreuken met zich mee”, klinkt het.

“Het beleid moet duidelijk maken dat illegale immigratie niet loont”

De oud-voorzitter van het Grondwettelijk Hof verwijst uitvoerig naar VN-Migratiepact – beter bekend als het Marrakeshpact, dat stelt dat reguliere migratie verrijkend werkt. Illegale migratie zorgt daarentegen voor uitbuiting en mensensmokkel, dingen die ten alle tijde bestreden moet worden: “Het beleid moet duidelijk maken dat op onregelmatige wijze naar Europa komen uiteindelijk niet loont.”

Bovendien ondergraaft illegale immigratie het draagvlak voor mensen die wel opvang verdienen. “Het niet-uitvoeren van de negatieve beslissingen trekt personen aan om naar ons land te komen. Het ondergraaft ook het draagvlak voor de opvang van de mensen die wel internationale bescherming verkrijgen”, benadrukt Bossuyt.

Theo Francken (N-VA): “Verslag zet paarsgroene onderhandelingen stevig onder druk”

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageerde gisteren via een persbericht op de bevindingen. Volgens hem legt het pleidooi voor een consequent terugkeerbeleid een bom onder de Vivaldi-onderhandelingen, waarbij onder meer de groenen betrokken zijn.

“Dit rapport zet de paarsgroene onderhandelingen stevig onder druk. Het is een objectief pleidooi voor alles waar Groen, Ecolo en PS zich al jaren tegen verzetten. Open Vld, MR en CD&V kunnen dit niet blauw-blauw laten”, stelt Francken.