Lorin Parys (N-VA) schoot dinsdag met scherp op Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), nochtans een coalitiepartner. Beke ontkende in het parlement in alle talen dat hij het ontslag had gevraagd van professor huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer (Ugent). Maar opvallend genoeg leken zelfs Bekes partijgenoten de verdediging van hun eigen minister niet te willen opnemen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Zit er een haar in de boter tussen N-VA en CD&V nadat de christendemocraten de N-VA lieten vallen en kozen voor een ‘Vivaldi’-coalitie?

De krant vraagt zich zelfs af “of CD&V-minister van Welzijn Wouter Beke er stilaan alleen voor staat”.  Bekes verdediging in het parlement zou “zo ongeloofwaardig zijn dat zelfs zijn eigen partijgenoten én coalitiepartner N-VA hem lieten zwemmen”

Beke kreeg de voorbije dagen zéér scherpe kritiek, nadat bleek dat professor huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent) begin augustus verwijderd is uit de Stuurgroep Contactonderzoek. De Maeseneer had een kritisch interview gegeven in ‘Knack’ en dat was duidelijk niet naar de zin van de minister. Daarop volgde een persoonlijk telefoontje van de minister met de professor. En twee dagen later dook plots in het verslag van de Stuurgroep een vreemd agendapunt op: “Vraag van Minister Beke aan VIVEL om zich intern te beraden over haar afvaardiging binnen deze Stuurgroep.”

Die gang van zaken is overigens nooit ontkend. Niet alleen het Agentschap Zorg & Gezondheid, maar zelfs Bekes eigen kabinet, bevestigden per mail dat die vraag er kwam naar aanleiding van het bewuste interview in Knack. Letterlijk stond vermeld dat “VIVEL zich moest beraden of de organisatie nog langer in de groep wou zetelen als het De Maeseneers woorden zou steunen”.

Maar in het parlement speelde Beke de vermoorde onschuld: “Ik zeg het klaar en duidelijk: ik heb nóóit om het ontslag van De Maeseneer gevraagd”. Beke argumenteerde vervolgens dat zijn vervanging door de directrice van VIVEL, Caroline Verlinde “binnen de organisatie zo afgesproken” zou zijn. De Maeseneer, steeds volgens Beke zou ook nog steeds haar plaatsvervanger zijn. En, zo klonk het in Bekes logica, is de verguisde professor zelfs niet weg uit de stuurgroep.

Geen enkel CD&V parlementslid kwam tussen om Beke te verdedigen

Dat de oppositiepartijen in het Vlaams Parlement geen genoegen namen met de uitleg van Beke is niet verwonderlijk: “U draait zich in allerlei bochten en komt hier met een volstrekt ongeloofwaardige verklaring. Er staat letterlijk in het verslag dat ‘Minister Beke’ aan VIVEL vraagt om zich te beraden over de afvaardiging. Dat verslag is gelezen en goedgekeurd door uw kabinet. En nu komt u zeggen dat u nooit aan VIVEL heeft gevraagd om de professor te vervangen? Wie liegt hier: de opsteller van het verslag of u?”, wierp Hannes Annaf de minister voor de voeten.

Maar dat geen enkele CD&V’er tussenkwam om “hun” minister te steunen is veelzeggend. Dat geldt ook voor de tussenkomst van coalitiepartner N-VA. N-VA parlementslid, én ook ondervoorzitter van de partij, Lorin Parys spaarde zijn kritiek niet. “Meneer de minister, ik geraak niet wijs uit uw uitleg. Het is duidelijk dat de vraag om De Maeseneer te vervangen van u kwam, dat staat zwart op wit. Wat u hier verklaart, kan ik niet rijmen met de feiten.”

Parys legde ook een link met de Christelijke Mutualiteit. Het is een publiek geheim dat dat ziekenfonds zeer sterke banden heeft met het kabinet Beke. De voorzitter van de CM, Luc Van Gorp neemt ook zelf een zitje op in de stuurgroep contactonderzoek. Daarenboven is de vertegenwoordiger van het kabinet Beke ook een CM-werknemer. En ook de adjunct-kabinetschef.

De perceptie is op die manier wel erg groot dat de CM hier zijn invloed op het kabinet heeft gebruikt om zich te ontdoen van een lastige en kritische stem in de adviesraad. Maar Beke bleef enkel herhalen dat hij nooit het ontslag had gevraagd.