Het langer openhouden van twee kerncentrales bespaart meer dan 100 miljoen euro per jaar. Bovendien wordt er op die manier een pak minder CO2 uitgestoten. Dat blijkt uit onderzoek van EnergyVille waarover De Tijd bericht.

Het onderzoekscentrum EnergyVille in Genk, verbonden met de KU Leuven en de UHasselt, onderzocht drie scenario’s om “de industrie en de overheden [te] voorzien van objectieve data” in het debat rond energie. Het gaat om het scenario van een volledige kernuitstap in 2025, dat van een levensduurverlenging van twee centrales met tien jaar en een van twintig jaar.

Kerncentrales zorgen voor minder CO2 en meer geld voor de begroting

De onderzoekers concluderen dat het langer openhouden van de kerncentrales, gedurende tien of twintig jaar, de overheid een jaarlijkse besparing van 106 tot 134 miljoen euro oplevert. Om een constante stroomtoevoer te voorzien, moet de overheid bij de sluiting van de kerncentrales vijf nieuwe gascentrales laten bouwen. Dat is een verdubbeling.

Bovendien stoten de gascentrales CO2 uit, wat de kerncentrales niet doen. Als de kerncentrales tien jaar langer blijven draaien wordt 25 megaton minder CO2 uitgestoten dan in het sluitingsscenario. 

Of de centrales wel of niet openblijven, heeft volgens EnergyVille nauwelijks impact op de elektriciteitsfactuur van de burger. Het langer openhouden van de kerncentrales betekent ook niet noodzakelijk dat er minder geïnvesteerd wordt in wind- of zonne-energie.