De voordracht van professor Lode Vereeck als bestuurder van de UHasselt is woensdagvond weggestemd. In de Limburgse provincieraad hebben alle partijen, op Vlaams Belang na, de voordracht van Lode Vereeck als bestuurder van de UHasselt weggestemd. Vereeck, is vorig jaar ontslagen door diezelfde UHasselt wegens ‘ongepast gedrag’. Dat gebeurde op basis van een tuchtprocedure. Vereeck is nooit vervolgd voor enige feiten. Chris Janssens (VB) spreekt van een ‘karaktermoord’.Lode Vereeck betwist intussen nog steeds zijn ontslag en een procedure loopt voor de Raad van State. Vlaams Parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang), heeft het in een eerste reactie over een regelrechte “karaktermoord”. Vlaams Belang had Vereeck voorgedragen, dit tot groot ongenoegen van zijn eigen partij Open VLD. De vraag dringt zich op hoe lang Vereeck nog lid kan blijven van die partij. Eerder dreigde zijn partij Vereeck uit de partij te zetten als hij bestuurder zou worden ‘namens’ Vlaams Belang.

De aanduiding van zes nieuwe bestuurders, gebeurt gewoonlijk op basis van een politieke verdeelsleutel op basis van de uitslag van de provincieraadsverkiezingen. CD&V heeft als grootste partij in Limburg zo recht op twee bestuurders. N-VA, sp.a, Open Vld en Vlaams Belang mogen er elk één aanduiden.

“De zelfverklaarde democratische partijen rammelen met de democratische spelregels”

Normaal is het gebruikelijk dat dit soort aanduidingen een formaliteit zijn. De partijen kiezen zelf wie in hun naam gaat zetelen. Niet zo deze keer. Vooraf had Vlaams Belang aangekondigd Lode Vereeck te willen afvaardigen. Dat zorgde binnen Open VLD voor heel wat irritatie.

Toen de bestuurders moesten aangeduid worden, is er individueel gestemd over de voordracht van alle kandidaat-bestuurders. Toen de kandidatuur van Vereeck voorlag stemden àlle partijen, met uitzondering van Vlaams Belang de voordracht van Vereeck weg. Chris Janssens (Vlaams Belang) reageert verbolgen: “Het op deze manier wegstemmen van een kandidaat voor de raad van bestuur van de UHasselt is een ongezien en gevaarlijk precedent. De zelfverklaarde democratische partijen rammelen met de democratische spelregels. De voordracht komt toe aan het Vlaams Belang – net als aan de andere partijen – op basis van de verkiezingsuitslag van oktober 2018. Elke partij heeft daarbij het recht om autonoom de kandidaat van haar keuze voor te dragen.”

“Zelfs de partij waar hij lid van is heeft hem weggestemd”

De goedkeuring door de provincieraad is volgens Janssens al jarenlang louter een formaliteit. “Dat men nu de voordracht van een bekwame kandidaat saboteert, is een karaktermoord onder druk van de Universiteit Hasselt, waar Lode Vereeck bijna de helft van zijn leven actief is geweest. Dat hij wel geschikt bevonden wordt om 25 jaar aan de universiteit te doceren, maar niet om in de raad van bestuur van diezelfde universiteit te zetelen, kan geen mens met gezond verstand begrijpen. Dat zelfs de partij waar hij lid van is, Open VLD, hem heeft weggestemd, is nog veelzeggender. Hoe ‘Open’ is VLD eigenlijk nog als ze zelfs voor eigen leden de deur dichtslaan?”

Volgens Vlaams Belang gaat het louter om vriendjes politiek speelt men op de man in plaats van de bal: “Nepotisme staat boven bekwaamheid. De andere partijen dragen oude politieke krokodillen voor – genre Ingrid Lieten – of partijleden met uitvoerende mandaten, zonder enige expertise terzake. Geen enkele kandidaat beschikt over de kennis, kunde en universiteitservaring van een man als Lode Vereeck.”

“De karaktermoord op een man met vele talenten is totaal onaanvaardbaar en brengt het imago van de Limburgse politieke en academische wereld behoorlijke imagoschade toe”, besluit Jannssens. Hij beraadt zich nu de provincieraadsfractie over verdere stappen om het mandaat in de raad van bestuur van de UHasselt alsnog in te vullen.