Een record aantal illegale migranten is gisteren het Kanaal overgestoken richting Groot-Brittanië. Maar liefst 409 migranten in één dag zouden zich gewaagd hebben aan het maken van de levensgevaarlijke overtocht in gammele bootjes. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De cijfers bevestigen de vaststellingen uit de reportage over de transitmigratieproblematiek waarover vandaag ook ‘t Pallieterke schrijft. Wij vroegen uitleg aan de Federale Politie.
 

Het Britse persbureau PA meldt “dat het om het grootste aantal ooit op één dag gaat”. Met 409 migranten die in één dag de overtocht maakten sneuvelt het vorige dagrecord van 235. Merk op dat in 2018 op een heel jaar zo’n  300 de overtocht waagden. Onder relatief gunstige weersomstandigheden relatief gunstig waagden velen gisteren hun kans om de overtocht vanuit Frankrijk te maken.

Een aantal onder hen werden onderschept door de Britse Kustwacht. Er zouden volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken minstens 27 “incidenten” zijn gerapporteerd.

“Eind 2020 zullen wellicht meer dan 8.000 illegalen het Kanaal hebben overgestoken”

Dit jaar staken er al meer dan 5.500 via de zelfde route het Kanaal over. Ook dat cijfer is alweer een triest record. De cijfers zijn al enkele jaren exponentieel aan het toenemen. In 2018 staken er 300 over. Dat aantal verzesvoudigde tot 1.800 in 2019. Begin september zitten we nu reeds op 5.500 in 2020. Met nog meer da 4 maanden te gaan in dit jaar, en vanuit de hypothese dat de gemiddelde aantallen constant blijven dreigen er eind dit jaar meer dan 8.000 illegale migranten de overtocht te zullen gemaakt hebben. 

De toenemende stroom aan illegale vluchtelingen zorgt ook voor de nodige overlast in ons land. Voor ze het Kanaal oversteken naar Groot-Brittanië trekken de transmigranten ook vaak langs Belgische snelwegen, waar ze vaak een slaapplaats zoeken onder bruggen langs de autosnelweg. Om in hun levensonderhoud te voorzien leidt het vaak tot diefstallen van alchohol en voedingswaren.

Dat schrijft vandaag ook ‘t Pallieterke in een boeiende reportage die de onderbelichte problematiek rond transitmigratie in Wallonië beschrijft. Maar in het algemeen, en over heel het land, leidt de stijging van het aantal transitmigranten ook tot een evenredige toename van de overlast en criminaliteit langs autosnelwegen. De Politie staat vaak machteloos.

Commissaris Martel: “We worden zelden opgeroepen voor diefstallen, kassamedewerkers in de winkels zijn bang voor represailles”

Dat wordt aan SCEPTR ook bevestigd door de Federale Politie. Commissaris Jean-Noël Martel, Directeur van de Wegpolitie van Luik, legt uit: “Helaas hebben onze acties een beperkte reikwijdte, net als de andere maatregelen die we nemen (‘s nachts sluiten van parkeerterreinen voor vrachtwagens). We zijn ons hiervan bewust, maar deze maatregelen hebben in ieder geval tot gevolg dat de druk op de politie voor enkele dagen wordt verlicht.”

“We hebben inderdaad een toename van diefstallen in de winkel”, vervolgt Commissaris Martel, “maar ook, zeldzamer, van transporten, met transmigranten als dader(s).” Uit een analyse van de gerechtelijke eenheid van WPR Luik blijkt echter,  “dat we zelden worden opgeroepen voor diefstallen, de kassamedewerkers in de winkels zijn bang voor represailles”.

Desalniettemin blijft de Federale Politie “het veld bezetten”, maar zegt Martel, “we zijn steeds vaker geconfronteerd met problemen van alcohol, vechtpartijen,…“. De vaststelling en registratie van die feiten is moeilijk. “Heel vaak zijn de daders weer snel verdwenen als we daar aankomen”, besluit hij.

“Een ongeval op de snelweg is vaak een kwestie van leven en dood. Dan stelt men de tussenkomst op de snelwegparking uit”

Maar het probleem is complexer. Ook voor de Federale Wegpolitie is het niet makkelijk werken. “Conform de voorschriften van onze hiërarchie werken we nooit met één team op de parkeerterreinen. Vaak worden onze diensten geconfronteerd met een groep van een dertigtal migranten”, verduidelijkt de Commissaris.  

Maar waar het schoentje vooral wringt is dat de kernactiviteit de wegpolitie het snelwegverkeer en ongevallenbeheer is; “Daardoor komt het regelmatig voor dat onze teams bezig zijn met een ongeval. Het is niet mogelijk om alles te laten vallen om dan direct naar een transmigratieprobleem op de parkeerplaatsen te komen. Een ongeval op de snelweg is een kwestie van leven en dood voor degenen die betrokken zijn bij voertuigen die vastzitten op de rijstroken. In dat geval wordt de tussenkomst op de parking uitgesteld”, besluit Martel. 

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kondigden begin juli aan dat ze vijf provinciale overlegmomenten organiseren om tot één gemeenschappelijke aanpak te komen rond snelwegparkings en transmigratie.