“De vrouw die strijdt tegen het boerkaverbod en de boerkini probeert te normaliseren, leidt vandaag een mensenrechteninstituut. Een zware klap voor de gelijkheid tussen man en vrouw.” In een Tweet haalt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) bijzonder scherp uit naar de benoeming van Eva Brems,  als vicevoorzitter van het federale mensenrechteninstituut (FIRM). Olivier De Schutter, professor aan de UCLouvain en sinds mei VN-rapporteur over extreme armoede en mensenrechten, is benoemd tot voorzitter. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Met de benoeming van Eva Brems komt opnieuw een oud-Groen politicus op een strategische plaats terecht in een federale instelling. Ook het huidige hoofd van UNIA, Els Keytsman, had namelijk een politiek verleden bij Groen vooraleer ze aan het hoofd van UNIA kwam te staan. “Het FIRM instituut zal tussenbeide komen waar andere instanties, zoals UNIA of het federaal migratiecentrum MYRIA, niet kunnen optreden”, luidt het in een persbericht. 

(lees verder onder deze tweet)

Federaal mensenrechteninstituut kondigt “interfederale” samenwerkingsakkoorden aan

Fons Duchateau (N-VA): “Begrijpe wie begrijpen kan.”

Naast Minister Zuhal Demir, blijkt ook N-VA schepen in Antwerpen, Fons Duchateau ‘not amused’. Hij zette op zijn Facebookpagina een bloemlezing van initiatieven van Eva Brems en nam die scherp op de korrel. Dat gebeurde onder de titel “Begrijpen, wie begrijpen kan”.

Duchateau er fijntjes aan dat Brems het enige Kamerlid was dat in de zomer van 2011, weigerde te stemmen voor het boerkaverbod. “Ze vindt de boerka geen vorm van onderdrukking. Integendeel. Volgens Eva Brems schaadt de overheid de mensenrechten door voor vrouwenrechten op te komen”, schrijft Duchateau daarover. Niet veel later zou Brems zelf uit de partij stappen. 

In 2012 spreekt het Grondwettelijk Hof zich ten gronde uit en bevestigt dat het boerkaverbod perfect grondwettelijk is. Volgens Duchateau was  “Mevrouw Brems in alle staten”. En hij citeert haar vervolgens: “Het Hof komt tot een heel andere analyse dan ikzelf en dan veel mensenrechtenexperts. Toch verrast de uitspraak me niet echt. We hebben een Grondwettelijk Hof dat zich moeilijk kan onttrekken aan de consensus die er in de samenleving en politiek rond het boerkaverbod is ontstaan“. Voortaan rekent ze op het “Europees Hof voor de Rechten van de Mens” in Straatsburg om de boerka te normaliseren, aldus nog de Antwerpse schepen.

Brems naar rechtbank met moslimactivistes om steden te verplichten boerkini toe te laten.

En Duchateau gaat verder en herinnert aan haar rechtszaak die ze voerde om het boerkiniverbod af te schaffen. “Maar ook bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vangt ze bot. Het Hof  oordeelt dat het boerkaverbod geen schending is van de artikelen 8 (recht op privacy), 9 (godsdienstvrijheid) en 14 (discriminatieverbod). Het Hof concludeert dat het dragen van een nikab of boerka de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in onze samenleving bemoeilijkt”. 

“Eva Brems spant in 2017, samen met moslimactivistes en haar studenten een zaak aan tegen verschillende steden om hen te verplichten de boerkini toe te laten in openbare zwembaden. Dat niet doen is een schending van de mensenrechten door de stedelijke overheid. Gent plooit. Antwerpen verzet zich. In 2018 oordeelt de rechter dat zo’n verbod geen discriminatie is.” 

Duchateau eindigt zijn terugblik in 2020, “Eva Brems wordt benoemd tot vicevoorzitter van het nieuwe federale mensenrechteninstituut; Begrijpe wie begrijpen kan.”

2 REACTIES