Ondanks de stijging van het aantal coronabesmettingen en de waarschuwing van diverse experts kondigde Premier Wilmès tijdens de Nationale Veiligheidsraad toch een aantal versoepelingen aan. Ze begon met te bevestigen dat het toegelaten blijft om maximum 10 personen te zien op dezelfde plaats (kinderen niet inbegrepen). Daarnaast blijkt het begrip “nauwe contacten” cruciaal.  Die gelden nu op individueel niveau, in plaats van op gezinsniveau. Onder nauwe contacten begrijpt men: “Fysiek dicht bij iemand zijn die niet uw huisgenoot is. Zonder dat u een mondmasker draagt, waarbij het contact langer dan 15 minuten duurt, en zonder dat u 1,5 meter veiligheidsafstand kan respecteren.”

De premier benadrukt dat zulke contacten wel “zo veel mogelijk vermeden” moeten worden. Maar ze zijn ze dus niet meer expliciet verboden. Belangrijk is ook dat u terug met uw ‘nauwe contacten’ ook mag gaan winkelen. 

Omdat dit volgens de premier “anders voor iedereen” is hebben experten referentiepunten voorgesteld. Die zullen in functie van de evoluerende gezondheidssituatie dienen als een soort barometer. Deze referentiecijfers variëren van 1 tot 5. Op die manier adviseren experten dat we maximaal 5 andere personen kunnen zien buiten onze huisgenoten.

U moet dan concreet denken aan personen die u mag knuffelen. Of aan vrienden waarmee u een glas mee mag gaan drinken of mee gaan eten, zonder dat u de veiligheidsafstand kan respecteren. Die keuze moeten we aldus premier Wilmès “in eigen eer en geweten” maken. Als iedereen zich op die manier aanpast kunnen we zo “ons sociaal leven maximaal in goede gezondheid en in veligheid verderzetten”.

“U mag iedereen zien die u wil, voor zover u de veiligheidsmaatregelen respecteert”

Nieuw is ook dat u in uw dagelijks leven opnieuw “iedereen mag zien die u wil”, voor zover u maar de veiligheidsregels respecteert. De premier gaf wel aan dat mondmaskers intussen “deel van ons dagelijks leven zijn geworden”. Die mondmaskers moeten we op elk moment dragen wanneer er geen veiligheidsafstand mogelijk is. Vanaf 1 oktober zijn die mondmaskers nog enkel verplicht op de “drukke” plaatsen en op alle lokaties waar dat door lokale autoriteiten is opgelegd. Het gaat hier dan om “alle gesloten ruimtes, in het publiek transport, in de cinema, en in de winkels”. Die verplichting blijft gelden, onafgezien of er veel of weinig volk is.

Voor privé evenementen geldt dat u bij u thuis tot maximaal 10 gasten mag ontvangen, kinderen niet inbegrepen. Dit geldt zowel voor bijeenkomsten bij u thuis of in uw straat. Ook professionele evenementen, zoals feesten en huwelijksrecepties kunnen opnieuw doorgaan, voor zover ze de strikte regels van de horeca toepassen. Dansfeesten zijn nog steeds niet toegelaten. 

Voor evenementen met publiek blijven de maximale aantallen van 200 binnen en 400 buiten van toepassing. Wat betreft de sport, cultuur en het onderwijs blijven de bestaande protocollen van kracht.

Een barometer is aangekondigd maar is nog niet gefinaliseerd

De zogenaamde barometer dient wel nog in overleg met experten verder te worden uitgewerkt. Die zal gelden op regionaal, provinciaal en op nationaal vlak. Uitgangsprincipe zal zijn, dat hoe erger de situatie is des te strikter de maatregelen die men aanbeveelt. Die barometer zal ook op de persconferenties als referentie worden gehanteerd door de experten. 

Volgens de premier zal er vooral gekeken worden naar het aantal aantal hospitalisaties, maar niet alleen naar dat.  Premier Wilmès hoopt zo de risico’s te verkleinen dat deze cijfers “fout geïnterpreteerd” zouden worden. 

Bij het einde van de zomer en bij het begin van de herfst steken vanzelfsprekend binnenkort opnieuw vaker verkoudheden, de kop op. Die symptomen gelijkend aan covid 19 moeten we met ons allen leren goed te onderscheiden: “Ik ben ook mama”, zei de premier, “dus ik weet dat het soms moeilijk is als uw kind loopneus of keelpijn krijgt of hoest”. Maar we moeten wel alles in het werk stellen om iedereen beter te informeren om zo broeihaarden in te dijken.

Testcapaciteit bij griepseizoen: 250.000 coronatests per week

Op het vlak van testing kondigde de premier aan dat onze capaciteit zou gaan naar 250.000 tests per week bij de start van het griepseizoen. Dat zijn zo’n 70 à 90.000 tests per week.  Om de druk op de huisartsen te verlichten kondigde ze ook de oprichting van een nieuw callcenter aan dat alle aanvragen moet verzamelen. Dit moet resulteren in een soort afsprakenplatform. 

De premier benadrukte tenslotte dat men de geteste patiënten sneller op de hoogte moet brengen van de testresultaten. Verder kondigde ze ook tegen 30 september de lancering van de langverwachte app ‘Corona Alert’ aan.  Die app kan u waarschuwen als iemand met covid voor langere tijd in uw buurt is geweest. De premier drukte ook op het hart dat die app “zéér veilig is, ook met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens”.

Quarantaine herleid van 14 tot 7 dagen

De premier gaf toe dat het huidige systeem van quarantaine bijzonder ingewikkeld is en dat een periode van 14 dagen vaak moeilijk houdbaar was. De Risk Management Group (RMG) herbekeek daarom de situatie. Vanaf 1 oktober moet u in geval van symptomen nog slechts 7 dagen in quarantaine. Zodra u negatief test, én “als uw gezondheidstoestand het toelaat”, dan mag u de quarantaine verlaten.

Zodra u verneemt dat u in contact was met een besmette persoon, of indien u gecontacteerd bent door contacttracing moet u 7 dagen in quarantaine. Die termijn start, te rekenen vanaf de dag dat u contact hebt gehad met de persoon. De premier benadrukte dat die verplichting énkel geldt wanneer het gaat om personen waarmee u nauw contact hebt gehad. U mag vervolgens een afspraak maken om u te laten testen op de vijfde dag van de quarantaine periode. Als die positief is verlengt uw huisarts de quarantaine opnieuw met 7 dagen verlengd. Bij het afleggen van een negatieve, mag u na 7 dagen de quarantaine verlaten.

De quarantaine maatregel blijft gelden voor reizigers die terugkeren uit een oranje of een rode zone. Reizen naar die bepaalde zones is niet langer “verboden”, maar blijft wel “sterk afgeraden”. Dit is een gevolg van de harmonisatie van de Europese regels. Maar opgelet: de verplichting om de quarantaine regels te respecteren blijft onverminderd gelden. Wel is er geen verplichte test meer voor wie uit een zone Oranje terugkeert. Als u van een rode zone terugkeert is zowel een test als een quarantaine van 7 dagen noodzakelijk.

Premier Wilmès: “We evolueren van crisisbeleid naar risicobeleid”

De algemene teneur en boodschap van de politiek was duidelijk. “We evolueren van een crisisbeleid naar een risico beleid”, legde premier Wilmès uit. Daarom is ook meer nood aan massacommunicatie. De premier doet hiervoor een oproep aan de opiniemakers: “Aan iedereen die een stem heeft in zijn gemeenschap. Wij vragen geen onvoorwaardelijke steun. Een debat is goed. Maar ik wil aandringen om de gouden regels te blijven herhalen bij elke tussenkomst die u doet.”

De premier besloot met te zeggen dat de Nationale Veiligheidsraad heeft gestreefd naar een “evenwicht tussen de verantwoordelijkheid van de overheid en die van het individu”. Ze benadrukte om niet “in de val van nonchalance te trappen”, en sloot verstrenging van de maatregelen ook niet uit.

“We moeten van de zes gouden regels “onze” regels maken. De aanpak van de epidemie hangt ook af van onze eigen gedrag. Wij zijn de oplossing”, benadrukte ze tot slot.