Het hoofddoekendebat heeft zich uitgebreid naar Schaarbeek en Anderlecht. Nadat Molenbeek twee weken geleden hoofddoeken bij gemeentepersoneel als eerste in België toeliet, willen nu ook andere Brusselse gemeentes dat voorbeeld volgen. Dat meldt Bruzz

Het verbod op levensbeschouwelijke tekens bij overheidspersoneel vloeit voort uit de scheiding tussen Kerk en staat, een principe om de neutraliteit van de overheid te vrijwaren. Dat principe geldt in heel ons land, maar begin september besliste de Molenbeekse gemeenteraad om als eerste gemeente in België om het dragen van een hoofddoek toch toe te laten bij het gemeentepersoneel. 

Schaarbeek en Anderlecht

Ook in Schaarbeek zal binnenkort naar alle waarschijnlijkheid gestemd worden over het opheffen van het hoofddoekenverbod. De Franstalige communisten van PTB dienden samen met de christendemocraten van CDH een motie in die het moet toelaten om een hoofddoek te dragen achter het gemeenteloket. Coalitiepartij Ecolo is te vinden voor het voorstel en er werd al een werkgroep gestart om het voorstel te behandelen. 

“Alle gemeenteambtenaren moeten uiteraard neutraal zijn en zieltjes winnen aan het loket moet verboden blijven. Maar we zien vandaag toch vooral veel discriminatie in de gemeenteadministratie omdat vrouwen er volgens het arbeidsreglement niet met een hoofddoek mogen werken”, aldus PTB-gemeenteraadslid Axel Bernard in Le Soir.

Ook in Anderlecht werd al een werkgroep opgericht om een motie uit te werken over het toelaten van de hoofddoek. De PS-sp.a-Ecolo-Groen-Défi meerderheid zou het er daar al eens zijn over een afschaffing van het verbod op levensbeschouwelijke tekens.