Voor mij verleent godsdienstvrijheid nooit een license to kill”. Zo reageert Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts op het negatief advies van de Advocaat Generaal bij het Europees hof over de klacht tegen het het Vlaams verbod op onverdoofd slachten. De minister zegt het “fundamenteel oneens” te zijn met het advies van het Europees Hof en Weyts haalt daarvoor twee gronden aan. 

“De advocaat-generaal zegt dat onverdoofd slachten behoort tot de kern van de religieuze praktijk. Terwijl er in veel islamitische landen op grote schaal verdoofd geslacht wordt”, redeneert Weyts. 

En verder: “De advocaat-generaal zegt dat onverdoofd slachten niet te verzoenen is met dierenwelzijn, maar dat je het toch moet toelaten op grond van een religieuze overtuiging.”

“Dat zou betekenen dat iemand die godsdienstig is meer mag dan andere mensen. Voor mij verleent godsdienstvrijheid nooit een ‘license to kill’”, haalt Weyts scherp uit.

“Ik zal er alles aan doen om ons verbod op onverdoofd slachten te handhaven, via elke mogelijke weg, met elk mogelijk middel”

Maar Weyts houdt voorlopig voet bij stuk. Voor hem betekent dit advies niet het einde van de procedure: De advocaat-generaal geeft vandaag louter zíjn persoonlijke interpretatie. Het Europees Hof van Justitie zelf moet zich nog uitspreken, net als het Grondwettelijk Hof in België. Ik zal er als Vlaams Dierenminister alles aan doen om ons verbod op onverdoofd slachten te handhaven” benadrukt hij. “Via elke mogelijke weg. Met elk mogelijk middel. We geven ons niet gewonnen”, besluit hij.

Tot slot wijst Weyts er ook op dat de parlementaire stemming die het verbod invoerde zo goed als unaniem was: “De Vlaamse democratie heeft zich zo massaal uitgesproken om een einde te maken aan onverdoofd slachten. Ik zou het dan ook aberrant vinden als die democratische beslissing via de rechtbank teniet wordt gedaan. We leven in een democratische rechtsstaat. En die woorden staan in de juiste volgorde: de democratie komt eerst.”

We polsten ook naar een reactie bij N-VA Kamerlid Michael Freilich die in Antwerpen kan rekenen op een forse steun van de Joodse gemeenschap, maar Freilich wenst voorlopig liever niet te reageren. Ook André Gantman (N-VA) gemeenteraadslid in de stad Antwerpen wil eerst het volledig advies nalezen vooraleer te reageren. Gantman wou wel kwijt dat hij de woordkeuze ‘license to kill’ niet juist vindt: “Het gaat niet over een license to kill”, zegt hij, “laat ons niet het slachten van schapen vergelijken met wat IS doet”

Van de zijde van Vlaams Belang laat men weten dat hun standpunt ongewijzigd blijft. Woordvoerder Jonas Naeyaert: “Wat dergelijke wetten rond dierenrechten betreft, heeft de EU zich niet te moeien. Wij zijn soeverein, niet een handvol rechters gelinkt aan een supranationaal instituut.”