Emmanuel Gerard (KULeuven) zal aan het hoofd staan van de commissie die de Vlaamse Canon moet uitwerken. De commissie zal bestaan uit Gerard plus negen andere leden die Gerard zelf zal uitkiezen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft de uitgangspunten voor de Canon van Vlaanderen in meer detail vastgelegd. Er zal in de Vlaamse Canon niet enkel plaats zijn voor geschiedenis, maar ook voor kunst en wetenschap.

“Een gedeelde samenleving is alleen maar mogelijk als iedereen beseft wie we zijn en waar we vandaan komen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De minister legde zopas de uitgangspunten van de Vlaamse Canon vast. Nu zal een onafhankelijke commissie onder leiding van de prominente historicus Emmanuel Gerard de Canon ontwikkelen tegen uiterlijk oktober 2022. Op regelmatige tijdstippen zal men de Canon opnieuw wikken en wegen, om veranderende inzichten te kunnen integreren. 

(Lees verder onder de tweet)

“Dit wordt in alle opzichten een historische klus”

Historicus Emmanuel Gerard is emeritus hoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Ook doceerde hij onder meer politieke geschiedenis van België, was hij voorzitter van departement Politieke Wetenschappen, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen en curator van het bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement. Hij zal nu volledig zelfstandig een commissie van maximaal negen leden mogen samenstellen.

Volgens Weyts zal men de aanpak voor de ontwikkeling van de Canon van Vlaanderen vooral baseren op die van onze noorderburen. Deze werd in 2006 voorgesteld en recent bijgewerkt. Men wil vooral de positieve benadering van Nederland overnemen. De Canon als een open aanbod aan alle inwoners om het land dat wij gezamenlijk bewonen nog beter te leren kennen.

“Dit wordt in alle opzichten een historische klus”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Ons collectief geheugen gaat meer vorm krijgen in de komende jaren. Maar de Canon kan ook een prachtig vertrekpunt zijn voor een dialoog over Vlaanderen: een dialoog tussen alle Vlamingen, oude en nieuwe.”