Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil weten of de Franstalige scholen in de Vlaamse faciliteitengemeenten wel van kwaliteit zijn. Hij heeft een onderzoek opgestart om te achterhalen of de scholen wel voldoen aan de Vlaamse eindtermen. “Als er dan toch Vlaams belastinggeld gaat naar Franstalige scholen, moet het onderwijs ten minste van kwaliteit zijn”, zegt Weyts in De Standaard. Er wordt zelfs bekeken of de financiering niet volledig stop kan worden gezet.

De Vlaamse overheid financiert de tien scholen elk jaar voor ongeveer 13 miljoen euro. In principe betekent dit Vlaamse eindtermen en Vlaamse inspectie. Maar ze vroegen en kregen hier elk jaar een uitzondering voor. “Dit is een absurde situatie die al jaren aansleept”, zegt Weyts nu in De Standaard. De Vlaamse minister van Onderwijs wil nu eerst een kwaliteitsvol onderzoek voor men opnieuw beslist.

De commissie die door die door Weyts werd aangesteld, zal nagaan of de Franstalige eindtermen, die de scholen gebruiken, gelijkwaardig zijn aan de Vlaamse. Bovendien zal er gecontroleerd worden of er wel voldoende aandacht wordt gegeven aan het aanleren van het Nederlands. Uit verslagen kan afgeleid worden dat dat het geval niet is. Ook de inspectieverslagen zouden in het Nederlands moeten zijn, maar ook dit gebeurt volgens Weyts in de praktijk niet.

Tien jaar geleden werd al eens geprobeerd om de inspectiebevoegdheid bij Vlaanderen te krijgen. Maar het Grondwettelijk Hof verwierp dat decreet toen. Weyts zou graag nog een stap verdergaan. Begin 2020 twijfelde hij er al aan om de gehele financiering naar de Franstalige scholen stop te zetten. Maar het zou onduidelijk zijn op welke juridische basis de scholen uit de financiering kunnen worden gehaald, vertelde hij toen.