Amsterdam heeft besloten om statushouders voorrang te geven op mensen die door een medisch probleem moeten worden opgevangen. Een statushouder is een vluchteling die in Nederland asiel heeft aangevraagd en is geregistreerd. Ze zijn onderzocht door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en hebben een tijdelijk verblijfsvergunning ontvangen. Die statushouders kunnen nu dus terecht in woningen die eigenlijk bedoeld waren voor kwetsbare mensen. Dat heeft het Amsterdamse college van burgemeesters en wethouders besloten en meldt onder andere De Telegraaf.

In Amsterdam zijn er ongeveer 1800 woningen beschikbaar voor mensen uit kwetsbare groepen. Die huizen worden echter herverdeeld “omdat er minder mensen uit maatschappelijke opvang konden doorstromen naar een woning.” Daarnaast moet Amsterdam wel maatregelen doorvoeren omdat ze niet aan de afgesproken hoeveelheid huisgevestigde statushouders komen. Elke gemeente krijgt namelijk jaarlijks van de rijksoverheid een quota opgelegd van hoeveel statushouders die gemeente moet opnemen. De gemeente Amsterdam vangt al jaren te weinig statushouders op. Deels valt dat te verklaren omdat er in Amsterdam een enorm tekort aan woonplaatsen is. Als Amsterdam niet meer statushouders kan huisvesten, dreigt de provincie met maatregelen. Daarom besloot de stad maar om “sociaalmedische urgenten” minder woningen toe te wijzen.