Als je geen Nederlands wil leren, kun je hier weing komen doen, dat zei Conner Rousseau (sp.a) woensdagvond, bij Gert Verhulst op Vier. Op de vraag of wie géén Nederlands wil leren dan maar moet terugvliegen, antwoordde de sp.a-voorzitter bevestigend. Daarmee lijkt Rousseau het migratiestandpunt van de sp.a een stuk scherper te willen stellen.

Rousseau verklapte ook nog dat zijn partij achter de schermen hard werkt aan verjonging en vernieuwing en maakte bekend dat de sp.a dit jaar een nieuwe naam krijgt. Die nieuwe naam onthulde hij echter niet.

“Ik denk dat heel veel Vlamingen solidair willen zijn, alleen denk ik ook dat heel veel Vlamingen willen dat als ze inspanningen doen, ze daar ook iets voor terugkrijgen. Omdat ze niet willen dat anderen geen inspanningen doen en daar wel iets voor krijgen, en dat evenwicht moeten we herstellen”, denkt Rousseau.

Vervolgens vraagt Gert Verhulst zich af of “Vlamingen niet gewoon meer duidelijkheid willen” van politieke partijen, omdat ze “door het bos de bomen niet meer kunnen zien”. De twee belangrijkste thema’s van de voorbije verkiezingen, met name migratie en het milieu, passeren vervolgens de revue.

(Lees verder onder deze tweet)

Conner Rousseau: “Inzetten op opvang in eigen regio”

Op vlak van kernenergie gaat de sp.a voor een principiële kernuitstap: “Het is een belangrijk thema, ook voor mijn generatie. We moeten die sluiten. Als je kerncentrales openhoudt, dan houdt dat die nodige investering in groene energie tegen.” Anderzijds nuanceert hij wel dat “dat ook niet van vandaag op morgen moet gebeuren”

Rousseau zette er ook het standpunt rond het migratiethema op scherp. “Asielzoekers, zijn ze welkom of niet”, werpt Verhulst hem voor de voeten. De sp.a-voorzitter antwoordt “dat men altijd menselijk moet zijn en dat het echt niet verboden is om je geluk elders te zoeken, als je moet vluchten voor bombardementen en oorlog”

“Maar ik wil ook niet dat mensen gevaarlijke oversteken maken. Mijn hart breekt als ik kinderen op gammele bootjes zie”, nuanceert Rousseau. Daarom pleit hij om volop in te zetten “op opvang in de eigen regio, je moet voorkomen dat mensen supergevaarlijke en lange tochten maken om naar hier te komen.”

“De wetten staan altijd boven de religie”

Voor de sp.a moeten Europa en België verantwoordelijkheid opnemen en mensen hier ook opvangen. Dat is volgens Rousseau “een kwestie van duidelijke afspraken te maken”. Maar er moet wel iets tegenover staan. “Ik geloof dat mensen in België echt wel – zelfs tegen wat we allemaal denken en voelen – willen solidair zijn”.

En hij gaat verder: “We moeten mensen opvangen, we moeten ze helpen om de taal te leren, helpen om aan het werk te gaan. En de wetten staan altijd boven de religie. Dat moet duidelijk zijn, en daar valt ook niet over te discussiëren”. Of Rousseau daarmee bedoelt dat Nederlands verplicht moet geleerd worden, vraagt Verhulst. “Absoluut verplicht, en we moeten dat ook echt opvolgen”, bevestigt hij.

“Als je geen Nederlands wil leren, dan kun je hier weinig komen doen”

“Maar wil dat zeggen dat iemand die bewust geen Nederlands wil leren, dat die terugvliegt”, wil Verhulst weten. Rousseau beaamt: “Met alle respect. Ik zeg, we moeten mensen helpen, hier opvangen, maar als je geen Nederlands wil leren dan kun je hier voor mij weinig komen doen”.

“Dus moet je terug?”, vraagt Verhulst? “Dat lijkt me duidelijk”, antwoordt Rousseau. Hij voegde er wel nog aan toe dat we ook de wachtlijsten moeten wegwerken voor mensen die Nederlands willen leren maar de kans niet krijgen. Maar iedereen die zijn best doet moet daar ook voor beloond worden: “Gelijk welke achternaam, gelijk welke kleur, gelijk welke afkomst of religie. Maar je hebt bepaalde afspraken en wetten en die gelden voor iedereen hetzelfde.”   

2 REACTIES