Volgens de krant Het Nieuwsblad “boycotten ziekenfondsen het lokaal contactonderzoek”. En De Standaard bloklettert vandaag dat “De CM stevig op de rem voor lokaal contactonderzoek stond”De ziekenfondsen speelden al een duistere rol in het Vlaamse contactonderzoek. Nu blijkt dat ze zelfs actief hebben geprobeerd om lokale alternatieven te boycotten. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) kreeg er in de bijzondere commissie in het Vlaamse parlement enkele lastige vragen over.

Lokale alternatieven voor contactonderzoek kregen maandag eindelijk groen licht van Vlaams minister Beke. Dat gebeurde pas na dagen van tegenkanting. Maar nu wordt stilaan duidelijk waarom die lokale initiatieven zo lang moesten wachten. Het Agentschap Zorg en Gezondheid bleek geen voorstander. Maar vooral de ziekenfondsen stonden op de rem. Dat blijkt uit mailverkeer dat de krant Het Nieuwsblad kon inkijken.

De ziekenfondsen beheren het Vlaamse contactonderzoek samen met enkele callcenters. Onder meer de contact-tracers die aan huis komen als je telefonisch niet bereikbaar bent, komen uit de rangen van de mutualiteiten. “Wij staan als ziekenfonds dicht bij de mensen”, klonk het toen. Merkwaardig dus dat ze lokale initiatieven dan wilden tegenhouden.

(lees verder onder de tweet)

Beke zwaar onder druk: tussen hamer en aambeeld

De ziekenfondsen sleepten begin mei een monstercontract van zo’n 100 miljoen euro in de wacht om de contactopsporing in goede banen te leiden. Dat uiteindelijk bedrag viel uiteindelijk lager uit. Toch krijgen ze nog steeds zo’n 500 euro per dag per contact-tracer. Geen onaardig bedrag dus.

Toen steden en gemeenten, omwille van de moeizame opstart zelf begonnen met lokale alternatieven veroorzaakte dit minder werk voor de Vlaamse contactonderzoekers. En dus ging er ook minder Vlaams geld naar de rekeningen van de ziekenfondsen. Daarom ging onder meer de CM op de rem staan. 

Aan de ene kant wilden de CD&V-burgemeesters en CD&V-voorzitter Joachim Coens het lokale contactonderzoek volledig in eigen handen nemen. Daartegenover was er de Vlaamse administratie en de mutualiteiten die juist stevig op de rem gingen staan. Zij benadrukten het belang van een centrale Vlaamse regie. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) voelde dus druk langs alle kanten, niet in het minst ook vanuit zijn eigen partij, de CD&V.

CM gaat zwaar op de rem staan

Onder meer Vlaams Parlementslid en N-VA ondervoorzitter Lorin Parys (N-VA), legde gisteren in een speciaal bijeengeroepen commissie het vuur aan de schenen van minister Beke (CD&V). Deze had moeite om eenduidig te antwoorden op de kritiek. Uit interne correspondentie tussen de Christelijke Mutualiteit, de huisartsenvereniging Domus Medica en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) werd duidelijk dat de CM, als woordvoerder voor alle mutualiteiten, op de rem ging staan.

“Nu, in crisis, voor een ander model kiezen, zelfs als dat complementair gebeurt, zal volgens ons de chaos eerder in de hand werken”, luidde de argumentatie. Lorin Parys noemde dat “Opmerkelijk, aangezien iedereen aan boord was voor de vraag van de lokale besturen, behalve dus de CM en de ziekenfondsen”. Niet toevallig zijn de ziekenfondsen ook de organisatoren van het centraal contactopsporingsonderzoek.”

(lees verder onder de tweet)

“We zitten met een minister die er geen blijk van geeft dat hij begrijpt waarover het gaat.”

De minister vertelde in de commissie dat hij vorige week een gesprek had gehad met de mutualiteiten, maar bleef karig met commentaar. “Ik wil geen intentieprocessen voeren” klonk het herhaaldelijk. In elk geval valt niet te ontkennen dat de mutualiteiten koele minnaars zijn. CM-voorzitter Luc Van Gorp verklaart: “We geloven wel dat een aantal plaatselijke initiatieven goed uitgewerkt is, maar dat geldt niet voor het hele grondgebied. Wij wilden duidelijk maken dat dit operationeel niet meer mogelijk is. Dat zou een compleet nieuwe architectuur vragen en de snelheid van het virus laat dat niet meer toe.” 

Ook vanuit wetenschappelijke hoek kwam er vlijmscherpe kritiek. “De ziekenfondsen die de contact tracing organiseren, willen hun macht blijkbaar liever niet afgeven”, sneerde Jan De Maeseneer, professor emeritus huisartsengeneeskunde en Vakgroep Eerstelijnszorg (UGent) in Knack . De Maeseneer is ook lid van de Vlaamse stuurgroep contactonderzoek.

“De contact-tracing is niet alleen een logistiek maar ook een politiek probleem”, bevestigde De Maeseneer gisteren in Knack. “De ziekenfondsen die de contact-tracing organiseren willen hun macht blijkbaar liever niet afgeven. Er is ook een contract met de overheid van 100 miljoen, dat is voor de ziekenfondsen een belangrijk financieel aspect. En we zitten met een minister die er geen blijk van geeft dat hij begrijpt waar het over gaat.”

1 REACTIE