Hoewel er weinig bekend is over de precieze inhoud van de nota van preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS), geraakten intussen een aantal punten bekend waar Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert het moeilijk mee heeft. Het gaat onder meer om een verdere hervorming van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, een verdriedubbeling van een ministerposten in afwachting van een verdere staatshervorming, een effectentaks, een verhoging van pensioenen en uitkeringen en een betaalde Vlaamse feestdag. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De nota van preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) zou uit zowel communautaire elementen voor de N-VA en sociaal-economische voor de PS bestaan. Zo zou er meer geld naar de gezondheidszorg gaan en zouden de pensioenen, lonen en uitkeringen verhoogd worden. Tegelijkertijd zou migratie, justitie en veiligheid verdere rechtse of ‘flinkse’ accenten krijgen. Ook zou de PS akkoord gaan met een staatshervorming in 2024 en het nu reeds regionaliseren van bepaalde bevoegdheden.

Tot dusver de grote krijtlijnen, maar over precieze inhoud is relatief weinig bekend. In zijn oppositie tegen het huidige akkoord lichtte Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert een tipje van de sluier. Het gaat dus om enkele punten waar met name de Vlaamse liberalen over vallen.

Communautaire en sociaal-economische punten in de nota

Zo zou het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde verder hervormd worden. Halle-Vilvoorde zou daarbij een eigen rechtbank krijgen en de kieswetgeving zou aangepast worden. Met name de MR dreigt daarbij enkele zetels te verliezen, omdat Franstaligen in Vlaanderen niet meer in Brussel zouden kunnen gaan stemmen.

In afwachting van een nieuwe staatshervorming worden op het federale niveau drie ministers bevoegd voor politie, brandweer, gezondheidszorg en werk. Hierdoor zou reeds voor de voltooiing van een nieuwe staatshervorming apart beleid gevoerd kunnen worden voor de verschillende regio’s. Tot slot zou er een betaalde Vlaamse feestdag komen.

De wet op loonmatiging van 1996 – in 2016 verder aangepast door de regering-Michel – bepaalt dat loonsverhogingen over een bepaalde periode beperkt worden tot een bepaalde marge. Deze wet zou opnieuw aangepast worden. Verder komt er een effectentaks – ook voor kleine beleggers – en een vermogenswinstbelasting. Alle uitkeringen zouden verhoogd worden en het minimumpensioen zou stijgen naar 1.500 euro netto per maand.

Piste met de Groenen?

Terwijl de Vlaamse liberalen zich verzetten tegen de eis van De Wever en Magnette om de MR van George Louis-Bouchez te laten vallen, lonken de preformateurs nu naar de Groenen. Hoe oprecht die piste is, valt af te wachten. Allicht is de opening naar de Groenen niets meer dan drukkingsmiddel om Open VLD te overhalen.

1 REACTIE