“2020 is het annus horribilis van de Vlaamse Gemeenschap.”, schrijven Hendrik Vuye & Veerle Wouters in een opiniestuk in Knack. Vuye en Wouters zetelden tot 2016 voor de N-VA in de kamer van volksvertegenwoordigers. Na hun vertrek bij die partij zetelden ze in de fractie ‘Vuye & Wouters’. 

Volgens Vuye en Wouters is de Vlaamse regering nog nooit zo Belgisch geweest. “De Vlaamse regering van Jan Jambon (N-VA) zou een bastion zijn van goed bestuur, dynamisme, krachtig en stevig beleid. Dit alles zou in schril contrast staan met het federale nongoverno. Enkele journalisten gaan gewillig mee in deze framing en vermelden al te graag de woorden ‘goede bestuurder’ en ‘uitstekend communicator’ voor of na de naam van de minister-president.”, klinkt het. “Alleen, het loopt van geen meter. Bij de regeerverklaring is de minister-president de ‘angry bird’ die het Vlaams Parlement verwart met een luxe Toy Blast-speelzaal. En al de rest, wel ‘da gade gij ni bepale’. ‘Wat we zelf doen, doen we zelf’, niet beter, maar wel zelfgenoegzamer.” 

“Vlaanderen lijkt steeds meer op België” 

Volgens Vuye en Wouters is de Vlaamse regering dus niet meer wat hij ooit was: “Vlaanderen werd op de kaart gezet in de jaren ’80 en ’90. De politieke kaste die de Vlaamse Gemeenschap vandaag bestuurt, mist kans na kans om te bewijzen dat Vlaanderen het beter doet. Vlaanderen lijkt steeds meer op België.” 

Ook over de aanpak van Covid-19 zijn Vuye en Wouters niet te spreken. “Voor de Vlaamse regering was dit een uitgelezen kans: laten we eens tonen dat we een crisis beter beheren dan België.”, schrijven ze. “Premier Wilmès (MR), hoe populair ook in Wallonië, slaat niet aan in Vlaanderen. Dit is een uitgelezen kans voor de Vlaamse minister-president om de communicatie naar zich toe te trekken. Alleen, hij sluit liever aan bij de federale kakofonie die de uitgebreide veiligheidsraad is. De Vlaamse minister-president gedraagt zich Belgischer dan ooit tevoren.” Vuye en Wouters verwijten Jan Jambon bovendien dat hij aan slechte communicatie doet. Er wordt volgens hen te veel overgelaten aan de ‘TV-Virologen’. 

Vlaamse woonzorgcentra 

Ook de aanpak in verband met de Vlaamse woonzorgcentra liep volgens Vuye en Wouters helemaal mis. “Het enige verweer dat men te horen krijgt, is dat Wallonië het nog slechter doet. Naast veel anekdotiek, was dit de verdedigingslijn van minister Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams Parlement. Wat zouden we zonder de Walen zijn?” 

“Deze Vlaamse regering overtuigt echt niemand dat ‘meer Vlaanderen’ ook een betere leefwereld is. Wat vandaag wel duidelijk is, is dat de enige bijdrage die de regering-Jambon nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan”, schrijven een duidelijk ontevreden Vuye en Wouters.

1 REACTIE