In afwachting van de zevende staatshervorming mikken preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) nu al op verschillend beleid op maat van de deelstaten. Aanvankelijk circuleerde de piste van drie federale ministers per bevoegdheid die gesplitst zou worden. Volgens Le Soir bekijkt men nu een andere mogelijkheid, waarbij één federale minister per bevoegdheid verschillend beleid zou voeren in overleg met de deelstaten. Dit zou worden toegepast op de domeinen Justitie, Binnenlandse Zaken, Werk, Civiele Bescherming en Gezondheidszorg. Niet onbelangrijk detail: de financiering van de Gezondheidszorg blijft federaal.

De preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) mikken op een zevende staatshervorming na 2023. Daarvoor zou een aantal grondwetsartikelen, waaronder artikel 195, voor herziening vatbaar worden verklaard op het einde van de legislatuur. In afwachting van 2023 zouden de preformateurs wel nu al mikken op gedifferentieerd beleid op maat van Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 

Van drie ministers per bevoegdheid naar één

In afwachting van de splitsing blijven de bevoegdheden dus de jure federaal, terwijl ze de facto regionaal worden. Aanvankelijk circuleerde de piste van drie federale ministers per bevoegdheid die gesplitst zou worden. Hoewel de werkwijze al bij eerdere staatshervormingen gehanteerd werd, werd ze hier en daar op hoongelach onthaald. Zo speelde de perceptie mee van een wildgroei aan ministers en het in de hand werken van nog meer inefficiëntie.

Volgens Le Soir bekijkt men daarom nu een nieuwe piste, met één federale minister per bevoegdheid. Die minister zou dan een gedifferentieerd beleid voeren voor de verschillende deelstaten, in samenwerking met de deelstaatregeringen.

Dit zou worden toegepast op de domeinen Justitie, Binnenlandse Zaken, Werk, Civiele Bescherming en Gezondheidszorg. Tot slot merkt De Morgen een niet onbelangrijk detail op: “Zo ziet de PS alvast haar eis ingewilligd om de financiering van de gezondheidszorg federaal te houden.”