Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie doet de Amerikaanse topuniversiteit Yale aan “illegale discriminatie” van blanke en Aziatische studenten. Het ministerie besluit dat “ras de bepalende factor is in honderden toelatingsbesluiten per jaar”. Yale hanteert een beleid positieve discriminatie – ‘Affirmative Action’ – om meer ‘ondervertegenwoordigde’ minderheden, zoals zwarten en latino’s, op de universiteit te krijgen. In de praktijk betekent dit dat een zwarte student vier tot tien keer meer kans maakt om toegelaten te worden dan een blanke of Aziatische student met gelijkwaardige kwalificaties.

Na een twee jaar durend onderzoek besluit het Amerikaanse ministerie van Justitie dat “ras de bepalende factor is in honderden toelatingsbesluiten per jaar”. Dit is volgens het ministerie in strijd met de Civil Rights Act van 1964 en komt bijgevolg neer op “illegale discriminatie”.

(Lees verder onder de tweet.)

Blanken en Aziaten benadeeld

Het ministerie vraagt aan Yale om te stoppen ras of nationale oorsprong als toelatingscriteria te hanteren. Indien de universiteit in het vervolg toch nog rekening wil houden met het ras, “moet eerst aan het ministerie een plan voorleggen dat aantoont het plan op maat gemaakt is, zoals vereist door de wet, met een einddatum voor de rassendiscriminatie”. Indien Yale niet voor 27 augustus akkoord gaat, wordt de universiteit aangeklaagd door het ministerie.

Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat een zwarte student vier tot tien keer meer kans maakt om toegelaten te worden dan een blanke of Aziatische student met gelijkwaardige kwalificaties. De positieve discriminatie aan Amerikaanse universiteiten vormt al jaren een heikel punt. Veelal zijn het niet blanken die het voortouw nemen om de discriminatie aan te kaarten, maar Aziatische Amerikanen. Zij halen gemiddeld erg hoge studieresultaten en voelen zich in veel gevallen het meest benadeeld door de maatregelen.

Yale: “Trots op onze toelatingspraktijken”

“Er is geen mooie vorm van rassendiscriminatie. Het onrechtmatig verdelen van Amerikanen in raciale en etnische blokken bevordert stereotypen, bitterheid en verdeeldheid. Het is tien na twaalf voor Amerikaanse instellingen om te erkennen dat alle mensen met fatsoen en respect moeten worden behandeld, zonder onwettige aandacht voor de kleur van hun huid”, luidt het in een persmededeling. “Yale weigert elk jaar grote hoeveelheden Aziatisch Amerikaanse en blanke sollicitanten op basis van hun ras, die anders toegelaten zouden worden.”

Yale ontkent de beschuldigingen. “Op Yale kijken we naar de hele persoon bij het selecteren van wie we moeten toelaten onder de vele duizenden hooggekwalificeerde kandidaten. We zijn trots op de toelatingspraktijken van Yale, en we zullen ze niet veranderen op basis van zo’n ongerechtvaardigde, overhaaste beschuldiging”, zegt woordvoerster Karen Peart.