In een interview met La Première is Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet behoorlijk kritisch voor de nota van preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS). Hij noemt de nota “de voorbode van het confederalisme”.

Terwijl Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo lauw maar voorzichtig reageerde op de toenadering van preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS), klinkt Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet veel kritischer. Opmerkelijk, aangezien beide groene partijen zichzelf voorstellen als één unitaire fractie.

“Nota is voorbode van het confederalisme”

Volgens Nollet stonden er “enkele interessante elementen in de nota, met name op sociaal gebied”. Wel stipt de Ecolo-voorzitter aan dat er wat hem betreft weinig ambitie getoond wordt op het vlak van klimaat en milieu. “Terwijl wij de klimaatproblematiek tot de kern van de economische herverdeling willen maken”, aldus Nollet.

Het institutionele luik noemt Nollet “de voorbode van het confederalisme”. “Er werd gesproken over twee- en driehoofdige entiteiten voor justitie, politie, veiligheid, het binnenland, werkgelegenheid. […] En alle artikelen van de Grondwet, waaronder 195, moesten worden opengesteld voor herziening”, klinkt het.

De Ecolo-voorzitter is ook niet te spreken over het plan om een regering van korte duur vormen, “in een tijd waarin België zich op middellange en lange termijn moet heroriënteren”. Hij wijst er tot slot op dat de nota “helemaal niet de basis voor een formule met de Groenen” vormt, maar “ontworpen is om samen te werken met de liberalen”.