Een aantal ngo’s hebben de Belgische staat gedagvaard omdat ons land volgens de ngo’s niet voldoende doet om asielzoekers op te vangen. Dat meldt Belga. Het online reserveringssysteem werkt niet volgens de ngo’s. 

Midden maart werd het loket van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Aan die loketten staan vaak immers tientallen of zelfs honderden asielzoekers vlakbij elkaar aan te schuiven, wat uiteraard ingaat tegen de richtlijnen.

Er werd een alternatieve procedure mogelijk gemaakt met een online reserveringssysteem, maar volgens de ngo’s is dat niet voldoende. Zo zou het door dat systeem te lang duren vooraleer asielzoekers opvang krijgen, terwijl ze daar bij wet meteen recht op hebben, aldus de ngo’s. Er wachten momenteel honderden asielzoekers op onderdak, klinkt het. 

Maar daarnaast zijn er volgens de ngo’s nog een aantal zaken die het de asielzoekers te moeilijk maken om hun asiel aan te vragen. De formulieren zouden niet in voldoende talen beschikbaar zijn en bovendien zou het reserveringssysteem niet toegankelijk zijn vanop buitenlandse apparaten. 

Daarom hebben de ngo’s beslist om juridische stappen te ondernemen, zo kondigen ze zelf aan in een mededeling. “Wij kunnen niet langer toekijken hoe kwetsbare mensen op straat belanden en dagvaarden daarom de Belgische staat en Fedasil”, klinkt het onder meer. 

2 REACTIES