Preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) beogen een korte regeerperiode van slechts twee tot drie jaar. Ten laatste in 2023 zouden we opnieuw naar de stembus trekken. Zo zouden samenvallende Vlaamse en federale verkiezingen vermeden worden en wordt de staatshervorming met een jaar vervroegd. Dat schrijft De Standaard.

Na de zesde staatshervorming van 2011 werd beslist om verkiezingen voor het Vlaamse, federale en EU-niveau te laten samenvallen. De maatregel had echter als gevolg dat de regeringsvormingen totaal geblokkeerd werden, aangezien de regeringsvorming op het federale niveau afhankelijk werd van wat er op het regionale niveau gebeurde.

Staatshervorming komt jaar vroeger

Mede om die reden willen preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) ditmaal slechts een regeerperiode van twee tot drie jaar, dus niet tot het einde van de legislatuur. Momenteel is een regeerperiode van twee jaar afgesproken, die nog eens met een jaar verlengd zou kunnen worden. Dit betekent dat we ten laatste in 2023 opnieuw naar de stembus zouden trekken. 

Die regering zou een beperkt programma hebben, voornamelijk rond de bestrijding van de coronacrisis. Dit zou makkelijker te verkopen zijn aan de achterban. Een ander voordeel voor de N-VA is dat de geambieerde staatshervorming één jaar vervroegd kan worden. Zo zou de grondwet in 2023 aangepast kunnen worden in plaats van een jaar later. 

Voor het plan zou een brede consensus bestaan tussen de verschillende partijen. Zo is ook CD&V voorstander van het plan. “Het uit elkaar halen van verkiezingen is goed voor de regeringsonderhandelingen, omdat zo niet alles aan elkaar vasthangt. Bovendien wordt iedere regering zo op haar merites beoordeeld”, zegt voorzitter Joachim Coens.