Volgens de voorzitter van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid werden de 22,3 miljoen chirurgische mondmaskers van de overheid vernietigd wegens vochtproblemen.

Bij het uitbreken van de coronacrisis ontstond ophef toen aan het licht kwam dat de strategische voorraad mondmaskers vernietigd bleek te zijn. In het geval van de FFP2-maskers luidde de verklaring dat de vervaldatum overschreden was.

“Niet in ideale omstandigheden opgeslagen”

Maar waarom werden de 22,3 miljoen chirurgische mondmaskers – zonder vervaldatum – van de overheid in 2018 vernietigd? De voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geeft de verklaring in een e-mail:

“Respectievelijk in 2006 en 2009 werd een stock aangelegd van 22,3 miljoen chirurgische mondmaskers en 6 miljoen FFP2 maskers die gestockeerd werden in de kazerne Belgrado te Namen. Aangezien de FFP2 maskers vervallen waren, werden zij in 2015 vernietigd. Op de chirurgische maskers stond geen vervaldatum. Naar aanleiding van de ontmanteling van de legerkazerne werd in 2018 onderzocht of deze maskers konden verplaatst worden en op een andere locatie konden opgeslagen worden. Er werd uiteindelijk gekozen voor vernietiging omdat de maskers niet in ideale omstandigheden waren opgeslagen (geen verwarming sinds 2012, luchtvochtigheid) en dus maar een deel van deze maskers, indien nodig, effectief gebruikt zouden kunnen worden. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (intussen Sciensano) merkte in 2018 op dat het geen steek hield om de maskers, ruim 12 jaar na aankoop nog te testen wegens “te oud”. Het was dan ook niet verantwoord een opslagkost van meer dan 60.000 €/jaar te betalen in die omstandigheden. Bovendien werd er sinds begin 2018 al onderzoek gedaan naar de vervanging van de strategische stock door een roterende stock. In het licht van het voorgaande, werd beslist om de chirurgische maskers te vernietigen.

1 REACTIE