“Als ik pleit voor een nieuwe staatshervorming, is dat niet om de N-VA soep te serveren“, zegt cdH-voorzitter Maxime Prévot in een interview met L’Echo. “Maar omdat het in het belang is van de Franstaligen.”

De Franstalige Christendemocraten van cdH trokken nooit zelf met een staatshervorming in hun programma naar de kiezer. Toch legt cdH-voorzitter Maxime Prévot uit waarom hij dat vandaag nodig vindt: “Ik heb altijd gezegd, zelfs al toen ik regionaal minister van Volksgezondheid was, dat we een verdere staatshervorming nodig hadden.”

Volgens de voorzitter van cdHmaakte de 6de staatshervorming het mogelijk een crisis van 541 dagen te beëindigen”, maar was ze vooral gebaseerd op partijpolitieke dan op bezorgdheid over de doeltreffendheid van het overheidsbeleid”.

Het pleidooi van cdH staat in schril contrast met de manoeuvres van zowel de liberalen als de Groenen die zich recent nog in een gezamenlijke nota uitspraken tegen institutionele hervormingen.

Maxime Prévot: “Geen staatshervorming om de N-VA soep te serveren”

Prévot geeft duidelijk aan dat zijn pleidooi voor een nieuwe staatshervorming, “niet is om de soep van de N-VA te serveren, maar omdat, in het belang van Franstaligen, ons staatssysteem effectiever en efficiënter zou werken.” 

Prévot schaart zich dus de facto achter PS en N-VA die beiden het institutionele luik verdedigen: “Momenteel kost het (de Belgische staat, nvdr) teveel en wordt er teveel overheidsgeld verspild. Er is een wildgroei aan ministeries die zodanig is dat iedereen verantwoordelijk is voor een klein deel van alles. Maar niemand is uiteindelijk ergens voor verantwoordelijk.”

cdH zal géén blanco cheque geven 

Op de vraag van L’Echo of hij het institutionele deel van de nota dan niet zorgwekkend vindt, houdt Prévot nog wel een slag om de arm. “Op dit moment is er, afgezien van een expertmeeting, geen discussie geweest op het niveau van de fractievoorzitters over de inhoud van een deal”, zo zegt hij.

Verder zegt Prévot de nota Magnette-De Wever enkel te hebben ingekeken maar niet te hebben ontvangen. Hij waarschuwt dus dat cdH die nog niet heeft goedgekeurd. “Ik zal in geen geval een blanco cheque geven over sociaaleconomische of institutionele hervormingen door Paul en Bart blindelings te vertrouwen”, besluit hij.

Ook gisteren zei Prévot al hetzelfde aan de Franstalige openbare omroep RTBF. Daar liet hij noteren dat er een reeks “rode kaarten” zijn, waaronder de afschaffing van taalfaciliteiten. “Een terugkeer naar de stembus zou een absolute tragedie zijn”, stelde hij. Ook electorale argumenten, en dan vooral de angst voor groei van Vlaams Belang in Vlaanderen spelen mee: “Tegenwoordig laten peilingen een extreem-rechts zien van meer dan 30% in het noorden van het land.”