Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) en minister van Openbare Diensten David Clarinval (MR) nemen enkele maatregelen om werken bij Defensie aantrekkelijker te maken. Defensie kampt met enkele problemen op het vlak van personeel. Ten eerste zal tegen 2025 een derde van het huidige personeel op pensioen gaan. Ook vertrekken vele werknemers in de loop van hun carrière. Daarnaast werd er in het verleden te weinig gerekruteerd. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Defensie heeft het de afgelopen jaren moeilijk met de instroom van personeel. Er moet dan ook iets gebeuren om extra mensen aan te trekken. Goffin en Clarinval nemen daarom vier maatregelen om de job aantrekkelijker te maken. Concreet gaat het over een verhoging van de weddes van de leden van het reservekader. Daarnaast komt er een afstemming van de vergoedingen voor maaltijden en onkosten tijdens tijdelijke missies in het buitenland op diegene die gelden voor het personeel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Ook komt er een afstemming van het compensatiesysteem voor militairen in vaste dienst in het buitenland op de soortgelijke compensatieregeling voor het personeel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. En als laatste de toekenning van een toelage voor militairen met een beheersing van de Engelse taal. 

Deze maatregelen zouden dus een eerste stap moeten zijn om het dreigend personeelstekort op te lossen. Er wordt vooral ingezet om de vroegtijdige vertrekken te verminderen.