Zowel de liberale als de groene familie hadden forse kritiek op de nota van de preformateurs. Open Vld eiste zowel op economisch als op institutioneel vlak bijsturing. En voor de groenen “vormde de nota nog niet de basis voor een formule met ecologisten”. Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet noemde de nota zelfs “de wachtkamer voor het confederalisme”.

Regeringsvorming kan alle kanten uit

De liberalen koppelen verdere inhoudelijke gesprekken, aan duidelijkheid van de preformateurs over welke formule ze willen hanteren. Grofweg zijn er drie mogelijkheden. Ofwel gaat men met de liberalen aan tafel, ofwel onderzoekt men of en wat mogelijk is met de groenen? Laatste mogelijkheid is nog steeds de installatie van een minderheidskabinet. 

De hamvraag is in hoeverre N-VA en PS bereid zullen zijn hun nota aan te passen, om tegemoet te komen aan de liberale eisen. De belangrijkste eis van de liberalen blijft echter dat MR en Open Vld aan elkaar vastgeklikt blijven. De ‘liefde’ tussen kersvers Open VLD voorzitter Egbert Lachaert en de MR-voorzitter, Georges-Louis Bouchez lijkt dus niet kapot te krijgen. Nochtans had Bart De Wever op 1 augustus nog zware druk gezet op Open VLD door te stellen dat “niemand nog de MR in een regering wil”.

Kristof Calvo: “Klimaat is de grote afwezige en communautaire is behoorlijk explosief”

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo bevestigde in Terzake dat zijn partij bereid is om over de inhoud te praten, maar voegde er gelijk aan toe dat “de bal in het kamp van De Wever en Magnette ligt”. Bovendien , maar dat er dan wel “veel aan de nota moet veranderen”. Zo is klimaat “de grote afwezige” en is het communautaire pakket in de nota “behoorlijk explosief”. In een minderheidsregering gelooft Calvo alvast niet.