Jan Jambon (N-VA) geeft straks meer uitleg, tijdens een persconferentie in Brasschaat. Volgens Het Laatste Nieuws zal de Vlaamse Minister-president daar een tijdlijn presenteren over de zaak-Chovanec.

Jambon liet de voorbije dagen een gedetailleerde tijdlijn opmaken van de manier waarop zijn kabinet destijds is omgegaan met de dood van de 38-jarige Slovaak. De man overleed begin 2018 na een arrestatie op de luchthaven van Charleroi. Jambon wil nu zijn tijdlijn publiek maken tijdens een persconferentie in zijn gemeente Brasschaat.

Daarmee neemt Jambon de communicatie zelf in handen. Tot op heden werd de ‘Sterke Jan’ van de N-VA vooral in het defensief gedrongen. In snelheid genomen door de communicaties van Pieter De Crem in het parlement moest Jambon de voorbije week vooral spitsroeden lopen.

Zijn grootste vergissing bleek tot nu toe het feit dat hij zich geen details meer herinnert van het dossier. Dat dossier bleek nochtans op zijn kabinet gepasseerd. Uit diverse vertrouwelijke, maar in de pers “gelekte” mails met zijn kabinet was gebleken dat er contacten over dit dossier waren. 

Wat wist het kabinet van Jambon precies?

Jambon liet zich dinsdag gewillig op he matje roepen, waar hij uitgenodigd was door de Kamercommissie Binnenlandse Zaken om uitleg te komen geven. Maar de druk en de kritiek op Jambon namen geleidelijk aan toe. Ook bij de eigen achterban. Daarom veranderde Jambon het geweer van schouder en wil hij vandaag klare wijn schenken.

Daarmee lijkt de entourage van Jambon het scenario te volgen dat eerder is gesuggereerd door uitgever Karl Drabbe via een bijzonder scherp opiniestuk, gepubliceerd op de Vlaamse opiniewebsite Doorbraak. Het wordt Jambon niet in dank afgenomen dat hij zich als Vlaams Minister-president heeft laten “convoceren” door een federale Kamercommissie. 

Dat het kabinet van Jambon op de hoogte moet zijn geweest, minimaal via de kabinetschef, is inmiddels een gegeven dat nog moeilijk kan worden tegengesproken. Onder meer de de Slovaakse ambassadeur bevestigde dat, maar ook huidig politiebaas Marc De Mesmaeker, die in 2018 nog verbindingsofficier was voor de Federale Politie, gedetacheerd naar het kabinet van de minister.

Jambon verklaarde dat uit de verslagen die zijn kabinet onder ogen kreeg “de ware proporties van het voorval hem noch zijn kabinet onder de aandacht zijn gebracht”. Jambon herinnert zich niks. Hij zei eerst formeel dat hem daar “nooit, met geen woord” over was verteld”. Een uitspraak die hem bleef achtervolgen en die hij dus moest bijsturen.

Brengt ex-kabinetschef en huidig Kamerlid Joy Donné meer duidelijkheid?

Jambon hoopt vandaag zijn gelijk te bewijzen. Hij wil dat doen aan de hand van het politieverslag. Zijn kabinet ontving dat in 2018, twee dagen na de arrestatie van Chovanec. In dat verslag zou  melding gemaakt zijn van “een incident waarbij een dokter vereist was”. Een bron uit de entourage van de Minister-president verklaarde aan de krant  “dat het verslag de gebeurtenissen helemaal niet beschrijft zoals later op de videobeelden duidelijk zou worden”.

Wie zich het dossier wel zou kunnen herinneren en mogelijk de druk op de Vlaamse Minister-president kan helpen wegnemen, is huidig N-VA Kamerlid Joy Donné. Hij was destijds Jambons kabinetschef. Donné is nu Kamerlid, als opvolger van Zuhal Demir. Hij reed tot op heden een vrij onopvallend parlementair parcours. Wat opviel was zijn afwezigheid toen de minsters De Crem en Geens in de Kamercommissie verschenen. De persconferentie vindt plaats deze namiddag omstreeks 15 of 16 uur.