“Zijn de gesprekken gemeend, of is het puur voor de galerij”, zo vraagt de Groen delegatie zich af in De Morgen. Na een bezoek aan het duo preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) riepen Groen en Ecolo hun partijbureaus samen. De groene partijen vragen nu om klare wijn te schenken. 

In een eerste inhoudelijke reactie op de nota van de preformateurs toont de groene delegatie zich kritisch, maar laat men de deur op een kier staan: “De eerste inhoudelijke krijtlijnen voorgesteld door de opdrachthouders bevatten enkele waardevolle elementen, zoals de verhoging van de pensioenen en maatregelen om op korte termijn de coronacrisis efficiënter te bestrijden. Tegelijk zijn er belangrijke lacunes en nog heel wat onduidelijkheden, bijvoorbeeld qua klimaatbeleid, een eerlijke bijdrage van de grote vermogens of politieke vernieuwing.”

(lees verder onder deze tweet)

In een gemeenschappelijk persbericht uitten ze wel hun bezorgdheden over de zogenaamde ‘Grand Deal’ die zou zijn gesloten tussen Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS). Het Paleis verwacht het preformateurs-duo op zaterdag 8 augustus opnieuw. De cruciale vraag is of ze er in zullen slagen om tegen dan nog minstens één extra partij te vinden om hun ‘bubbel van vijf’ – N-VA, PS, sp.a, CdH en CD&V – te vervoegen.

Daarvoor werd in eerste instantie gerekend op de Vlaamse liberalen. Maar die blijven zich voorlopig krampachtig vasthechten aan hun Waalse liberale collega’s van de MR. Toen bleek dat Egbert Lachaert (Open VLD) niet van plan was om Georges-Louis Michel (MR) zomaar te laten vallen, nodigden De Wever en Magnette voor het eerst ook  de groenen uit.

Groen als lokaas voor blauw?

Door gesprekken te openen met de ecologisten rekenen de onderhandelaars van N-VA er op dat de liberalen opnieuw met beide voeten op de grond in de onderhandelingen zullen terecht komen. Maar voor het geval de liberale strategie volhardt dan blijft de piste met de groenen een plan-B.

Hoe dan ook, zelfs als men met de groenen echt zou verder willen, dan zullen N-VA en PS hun startnota nog groene accenten moeten toevoegen. Momenteel is er een wankel evenwicht tussen PS en N-VA. Daarbij gaat de PS akkoord met een aantal communautaire hervormingen. In ruil daarvoor slikt de N-VA een linkser sociaal-economisch beleid.

Een strategie die bij de achterban van de PS verdedigbaar is. Ook die partij heeft van oudsher ook een regionalistische reflex. Maar dat kan niet gezegd worden van Groen en Ecolo. Ook is het zo dat De Wever dan wel misschien zijn partij kan overtuigen om een N-VA-PS coalitie te aanvaarden. Maar of er veel N-VA’ers zijn die warm lopen om in een “groen-linkse” regering te stappen valt te betwijfelen.

Groen wil op zijn minst een “klimaathoofdstuk” in het regeerakkoord

In hun persbericht tonen Groen en Ecolo zich bezorg over de communautaire voorstellen die op tafel liggen. “Onze staatsstructuur is aan een update toe, maar de voorgestelde pistes dreigen ons land net complexer en minder efficiënt te maken”, klinkt het. “Het dreigt bovendien heel wat tijd en energie te vragen die we nodig hebben voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen.” Hoewel de Groenen dan misschien op een zachtere toon reageren dan de liberalen. In essentie nemen zij wel het zelfde standpunt in op communautair vlak dan Open VLD en MR.

De bal ligt nu in het kamp van de preformateurs. “Zijn de gesprekken met ons gemeend, of is het puur voor de galerij?”, klinkt het in groene kringen. Vooral van N-VA voorzitter Bart De Wever verwachten de groenen meer duidelijkheid over zijn ambitie. Wil hij de groenen er echt bij? Of moeten ze enkel dienen om de liberalen inschikkelijker te maken.

Voorlopig staat geen nieuwe ontmoeting gepland.