De terugbetaling van onkostenvergoedingen aan inburgeraars werd sinds 1 juni stopgezet. De afgelopen vijf jaar betaalde de Vlaamse overheid zo 2,6 miljoen euro uit. “Het betreft de terugbetaling van kinderopvang, vervoerskosten, NT2-taallessen en boekengeld door het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering. Alles samen gaat het over bijna 2,6 miljoen euro”, zegt Maaike De Vreese (N-VA). 

De terugbetalingen van onkosten aan inburgeraars steeg de laatste jaren sterk. In 2015 ging het over ongeveer 400.000 euro. Terwijl het in 2019 al over bijna 600.000 euro ging. Maaike De Vreese, Vlaams volksvertegenwoordiger voor N-VA, communiceert nu via een persbericht dat de uitbetalingen zijn stopgezet. Op die manier wil ze naar eigen zeggen terug naar de kerntaak van het project Integratie en Inburgering gaan. “Door te stoppen met de terugbetaling van onkosten aan inburgeraars realiseren we een belangrijk punt van het Vlaams regeerakkoord. Het bedrag dat vrijkomt, kunnen we investeren in de kerntaken van het agentschap Integratie en Inburgering”, klinkt het.

De Vreese is enthousiast en ambitieus voor de grootschalige hervorming van het inburgeringstraject. Men zal de focus naar eigen zeggen meer leggen op de kerntaak van het agentschap Integratie en Inburgering. “Het Vlaams regeerakkoord is op het vlak van inburgering ontzettend ambitieus en vernieuwend. De komende maanden moeten optimaal aangewend worden om de daad bij het woord te voegen en zo snel mogelijk het inburgeringstraject 2.0 op poten te zetten.”

1 REACTIE

  1. Wat voor zin heeft het mensen te willen inburgeren die maar al te duidelijk aangeven dat zich niet willen integreren in onze maatschappij. Die onze westerse waarden en normen verwerpen en onze cultuur zelfs willen vernietigen en vervangen door een systeem waar onze Vlaamse mensen niets moeten van hebben. Buiten de spreekwoordelijke nuttige idioten die dat halsstarrig niet willen inzien. Het is belastinggeld weggesmeten. Parels voor de varkens. Die zich daarbij niet zelden gedragen als varkens. Zoals we de laatste tijd hebben gezien.