Op 4 juli 2014 richten Conner Rouseau, Wouter Thyssen, Maxim Suarez en Matthias Van Lent de vzw fils à gaga (FIGA) op. Allen zijn volgens de oprichtingsakte student. De zetel van de vzw bevindt zich in Belsele. De vzw heeft tot doel het bevorderen van initiatieven voor jongeren. Rousseau is voorzitter, Thyssen secretaris.

Op 3 mei 2018 is er een algemene vergadering (AV). Er wordt beslist tot het ontslag van Thyssen en Suarez. Rousseau blijft voorzitter. De vzw verhuist ook naar het adres van de voorzitter. Rousseau ondertekent deze laatste akte. Begin mei verhuist de vzw nog eens, deze keer naar Sint-Niklaas.

Aanvraag subsidie

Eind december 2014 wordt door het college van burgemeester en schepenen van Sint-Niklaas nagedacht over een projectsubsidie jeugdcultuur aan de vzw FIGA voor het jongerenfestival Wouterland op 2 augustus 2014. Christel Geerts, schepen verlaat de zitting Cultuur, vrije tijd en onderwijs (Dienst jeugd). Dat is de gebruikelijke procedure aangezien beslist wordt over een subsidie aan de vzw van haar zoon. Het standpunt van het college wordt uiteengezet. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en schepenen om geen subsidie aan de vzw FIGA voor hun jongerenfestival Wouterland 2014 op 02-08-2014 toe te kennen.

Christel Geerts, schepen betreedt hierna opnieuw de zitting. Ook in 2016 komt FIGA op de agenda. Dan is er een goedkeuring voor de organisatie van Wouterland. Drie jaar later komt de vzw opnieuw ter sprake. ‘Burgerzaken en Vrije Tijd – Cultuur en Toerisme – Vzw Figa – Walhallafestival – 2 en 3 augustus 2019: kennisname en toelating verlenen.’ Deze keer wordt er niet meer gesproken over een subsidie. Er is overigens geen informatie beschikbaar bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) van deze vzw.