Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) zal zich ontfermen over de opvang van 18 niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (Mena) die dinsdag in België aankwamen, zo melden RTL en BELGA.

De Belgische regering heeft zich op 8 mei geëngageerd om hen te herlokaliseren. Dat is een solidariteitsmechanisme dat de Europese Unie heeft opgezet. Het heeft als doel om lidstaten, zoals Griekenland, die onder zware migratiedruk staan, te ontlasten.

Het gaat om jonge asielzoekers tussen 9 en 18 jaar waarvan 17 jongens en één meisje al enkele maanden in migrantenkampen op de Griekse eilanden, Lesbos en Samos verbleven. Ze zijn afkomstig uit Afghanistan, Syrië, Iran, Somalië en Guinee. Ze arriveerden alleen, zonder ouder of voogd.

Eerst getest op Covid-19

Nadat ze negatief zijn getest op Covid-19, zullen ze nu de gebruikelijke procedure volgen voor minderjarige asielzoekers. Fedasil verzorgt de eerste opvang in één van de observatie- en oriëntatiecentra voor minderjarigen. Na een verblijf van twee tot vier weken verwijst men ze door naar de meest passende opvangstructuur. Ze komen dan terecht in een Fedasil- of Rode Kruiscentrum, accommodatie beheerd door de gemeenschappen.

Volgens Fedasil “maakt deze specifieke opvangroute het mogelijk om jongeren een passend onthaal en ondersteuning te bieden”. België zal ook hun asielverzoek onderzoeken. Ze volgen de klassieke route van een beschermingsaanvraagprocedure van de asielautoriteiten, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen.

1 REACTIE