Minstens 14 veiligheidstroepen zouden omgekomen zijn in 3 verschillende aanvallen in Afghanistan, dat meldt Al Jazeera. Die aanvallen zouden uitgevoerd zijn door de Taliban. Zo vielen er bijvoorbeeld drie gewonden en één dode toen drie magnetische bommen explodeerden in Kaboel, de Afghaanse hoofdstad. Afgelopen vrijdag beweerde het Afghaanse Nationale Leger dat ze zeker 114 terroristen van de Taliban gedood hebben in één dag. Het geweld zou zijn toegenomen omdat bepaalde verdragen niet worden nagekomen. Zo klaagt de Taliban dat de Afghaanse overheid beloofd had nog 400 gevangenen te bevrijden, maar slechts 80 zijn al vrijgelaten. De overheid heeft naast die 400 al 4.680 Talibanterroristen uit de gevangenis gehaald.

Het loopt al weer een tijdje mis in Afghanistan. In april vonden nog gesprekken plaats met de Taliban enerzijds en de Afghaanse en Amerikaanse overheid anderzijds. Die gesprekken stonden echter onder enorme druk. De Taliban, die zichzelf het ‘Islamitische Emiraat’ noemt, beschuldigde de Amerikanen dat ze verdragen tussen de twee niet respecteerden.

“Wij tonen toewijding, de Amerikanen schenden het verdrag”

“Het Islamitisch Emiraat heeft tot nu toe toewijding getoond om het verdrag volledig te respecteren. De Amerikanen daarentegen hebben het verdrag al meerdere malen geschonden. Dat geldt ook voor hun lokale en buitenlandse collega’s. Omdat we al meerdere inbreuken hebben gezien, eisen we dat Amerika de afspraken begint na te komen en dat ook eist van de collega’s. Als die inbreuken blijven doorgaan, zal dat een atmosfeer van wantrouwen creëren. Zoiets brengt het verdrag in gevaar en zal ons dwingen om te reageren, dus om de gevechten aan te wakkeren,” zo stond geschreven in een statement van de islamitische terreurorganisatie. In het verdrag werd afgesproken om wel 5000 gevangengenomen jihadisten vrij te laten. Daarnaast zouden de Afghaanse overheid en Washington geen luchtaanvallen meer uitvoeren. De Taliban zou dan weer geen aanslagen meer plegen. 

Plots besloot de Taliban dan toch om de gesprekken op te blazen. Suhail Shaheen, een vertegenwoordiger van de Taliban, zette hierover het volgende op zijn Twitter: “De gevangenen van het Islamitische Emiraat zouden al lang vrijgelaten moeten zijn. Dat was afgesproken in een ondertekend akkoord. Dat akkoord legde de basis voor intra-Afghaanse onderhandelingen. Maar de vrijlating van onze gevangenen wordt opzettelijk vertraagd. Dat is een schending van ons vredesakkoord. Daarom wordt ons team onmiddellijk teruggeroepen uit Kaboel, de hoofdstad van Afghanistan.Uiteindelijk werden de gesprekken toch hervat, maar ze staan dus wel opnieuw onder druk.

Taliban waarschuwt Amerika: “Inbreuken zullen tot wantrouwen leiden”

Taliban gaat dan toch in gesprek met Amerika ondanks spanningen