Het seksschandaal rond Oxfam lijkt weinig financiële gevolgen te hebben voor de Belgische tak van de NGO. Dit in tegenstelling tot de coronacrisis, die Oxfam België ruim drie miljoen euro kost.

U herinnert zich ongetwijfeld de heisa rond Oxfam. In februari 2018 kwam die organisatie wereldwijd in opspraak door seksuele wangedrag van medewerkers in Tsjaad en Haïti. Een belangrijke vraag is of die zaak een blijvend effect gehad heeft op de Belgische vestiging van Oxfam Solidariteit. De jaarrekening van de ngo over 2019 werd onlangs neergelegd bij de balanscentrale.

Eerste vaststelling: 2019 werd afgesloten met een beperkt negatief resultaat (verlies). Dat kwam vooral door hogere kosten. De schenkingen in 2019 bedroegen immers 11,2 miljoen euro tegenover 9,6 miljoen euro in 2018. Het schandaal had dus geen effect in 2019, integendeel zelfs.

Covid-19 kost Oxfam miljoenen

De ‘lockdown’, opgelegd in België om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken, heeft de volgende geschatte gevolgen voor de vzw: de tijdelijke sluiting van tweedehandswinkels, de tijdelijke stopzetting van donorwervingsactiviteiten, de annulering van fondsenwervende evenementen en de geleidelijke hervatting van deze activiteiten zullen resulteren in een tekort van ongeveer 3.050.000 euro in vergelijking met de verwachte inkomsten vóór deze crisis voor het jaar 2020. Bijgevolg heeft de vereniging het voornemen om maatregelen te nemen om haar uitgaven in 2020 met ongeveer 1.750.000 euro te beperken of te verminderen om de gevolgen van de inkomstenvermindering te beperken. Samengevat betekent de Covid-19-crisis voor 2020 een nettoverlies van ongeveer 1.300.000 euro. Deze bedragen vertegenwoordigen de beste schattingen op datum van de afsluiting van de jaarrekening. Deze gegevens zullen waarschijnlijk veranderen op basis van de evolutie van de Covid-19-crisis.

1 REACTIE

  1. Oxfam = goed betaalde kaders, veldwerkers die lucratief met werkingsgelden omspringen, controle zo goed als onmogelijk, omkoping van ambtenaren in de derde wereld, enz. enz. Enkel naïevelingen die geld geven. Die giften nemen de plaats in van wat men vroeger ‘aflaten’ noemde.