Borgerhout is de “coronahotspot” in Antwerpen. Ruim een kwart van de nieuwe coronagevallen in de stad Antwerpen zijn de voorbije week in het district Borgerhout vastgesteld. Dat meldt De Tijd, op basis van het nieuwe Vlaamse coronadashboard. Dat laat steden en gemeenten toe de coronaverspreiding in detail op te volgen. Daarbij kan een besmettingshaard gelokaliseerd worden tot op het niveau van een statistische sector. Een niveau tussen straat en wijk. 
 
 

De gedetailleerde analyse van cijfers bevestigde ontegensprekelijk het vermoeden dat de voorbije week al enkele keren werd geuit. Wim Flipse, als arts infectiebestrijding verbonden aan het Agentschap Zorg & Gezondheid, sprak toen al van een sociologisch probleem. “De lijst telt veel Marokkaanse namen, daar is wat op til”, zo voorspelde hij. Flipse pleitte er toen al voor om de dingen bij naam te noemen en aldus de bestrijding van het virus gerichter aan te kunnen pakken. Dat bijna één op twee coronabesmettingen in Vlaanderen de voorbije week uit de Stad Antwerpen komt is zorgwekkend. Antwerpen alleen was vorige week namelijk goed voor bijna de helft (44%) van de 2.279 vastgestelde besmettingen in Vlaanderen.

Intussen voerde de stad mee de druk op om meer details te krijgen van Vlaams minister Wouter Beke (CD&V). Die details kwamen nu ter beschikking via het agentschap Zorg en Gezondheid. De analyse van de cijfers bevestigt nu formeel dat Borgerhout een district is waar corona welig tiert. 

Bijna 1 op 3 van de gevallen in Antwerpen komt uit Borgerhout

De cijfers liegen er niet om. De grootste besmettingshaard in de stad bevindt zich in district Borgerhout met 275 besmettingen. Dat district telt overigens 45.987 inwoners wat slechts 8.7% van de totale Antwerpse bevolking vertegenwoordigt. Desondanks stelt men vast dat bijna één op drie van de besmettingen in Antwerpen uit Borgerhout komt. Dat district alleen was vorige week goed voor bijna één op de tien van alle geregistreerde coronagevallen in Vlaanderen.

Ook de wijken rond Borgerhout blijven niet gespaard. Deurne (166), Dam, Seefhoek en Stuivenberg (143) en het gebied met postcode 2018 (90) zijn eveneens zwaar getroffen. De binnenstad (met postcode 2000) telt dan weer maar 20 besmettingen. Iets hoger zitten Hoboken (43), Berchem (39) en Wilrijk (26).

Als Antwerpen in Duitsland lag zou de stad volledig in lockdown gaan

Antwerpen scoort een positiviteits-ratio van 5,8 procent. Dat betekent concreet dat 5,8 procent van alle geteste personen positief blijkt voor Covid-19. Die ratio dient ook als meetlat om te weten of er genoeg getest wordt.

Zes op de tien gevallen zijn jonger dan 40, bijna acht op de tien jonger dan 50. Slechts een 40-tal gevallen zijn ouder dan 70. De vrees is dat jongeren die besmet zijn, de ziekte doorgeven aan de oudere bevolking. Nu al wijzen de statistieken op een stijging van de ziekenhuisopnames.

Antwerpen telt een incidentiegraad van 189. Dat is een parameter die het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners gedurende de voorbije zeven dagen bepaalt. Duitsland gebruikt die parameter om een drempel te bepalen voor beslissingen over lokale lockdowns. De Duitse grens ligt op 50 besmettingen per 100.000 inwoners. Antwerpen zit bijna vier keer zo hoog. Dat betekent dat als Antwerpen in Duitsland zou liggen de stad al lang volledig in lockdown zou gegaan zijn.

1 REACTIE