Zaterdagmiddag betoogden een vijftigtal partners en familieleden van gedetineerden aan de gevangenis van Sint-Gillis. Dit meldt Het Laatste Nieuws. Ze betoogden tegen de huidige coronamaatregelen die gelden tijdens het bezoek aan gedetineerden. Sinds het begin van de eerste ‘lockdown’ is fysiek contact verboden. De betogers zullen ook een klacht indienen tegen de Belgische staat.

“Sinds 14 maart zijn bezoeken in de gevangenis verboden. Nadien was bezoek enkel toegelaten achter plexiglas, nog steeds zonder lichamelijk contact”, zegt Iris, initiatiefneemster van de betoging, in Het Laatste Nieuws. “Om telefonisch met elkaar te praten, moeten we 12 cent per minuut betalen. Dat geld is voor veel mensen een probleem.” 

De familieleden zouden naar eigen zeggen ook altijd zijn genegeerd door de Belgische staat. Zo zouden de betogers meerdere malen hebben voorgesteld dat fysiek contact kan, indien de gevangenen nadien twee weken in quarantaine zouden gaan. Maar hier zouden ze geen reactie op hebben gekregen. De betogers zullen bijgevolg een klacht indienen tegen de Belgische staat.

De betogers eisen nu dat de coronamaatregelen in de gevangenissen verdwijnen. Men wil terug fysiek contact met hun familieleden die in de gevangenis zitten. Al dan niet met een medisch attest dat voordien moet worden afgegeven. Indien deze negatief is, kan het bezoek doorgaan. Verder eisen ze dat men komende beslissingen in het gevangenisbeheer neemt met inspraak van de gedetineerden en hun familieleden.