Door de coronacrisis is de asielcrisis een beetje op de achtergrond geraakt, maar wie het Bulletin der Aanbestedingen leest, merkt dat Fedasil wel erg vaak aanwezig is in deze publicatie.

Zo werd recent ‘bestek 2020 – 1391’ gepubliceerd met als opdracht ‘Vervoerdienst per taxi voor het opvangcentrum van Charleroi’. De opdracht wordt gegund voor de duur van een jaar vanaf de datum die vermeld wordt in de brief van de betekening. Het enige gunningscriterium is de prijs (de laagste prijs dus). De factuur wordt maandelijks opgesteld en verzonden naar het opvangcentrum in Charleroi. De taxidienst moet wel 7 dagen op 7 en 24u op 24 beschikbaar zijn. De taxidienst moet de rit binnen het uur na de ontvangst van de oproep kunnen uitvoeren.

De bestemmingen situeren zich op het volledige Belgische grondgebied en betreffen voornamelijk medische instellingen. Opvallend is dat ook ziekenhuis Bordet in Brussel in de lijst staat. Dat is niet echt in de buurt van Charleroi. De taxi moet bovendien aangepast zijn aan het type personen dat wordt vervoerd (valide persoon of minder valide), zoals vermeld zal worden bij elke oproep. In het tweede geval, zal verduidelijkt worden of de persoon in staat is om zich van een rolstoel in de wagen te verplaatsen en of de rolstoel opgevouwen kan worden in de koffer van het voertuig. In totaal gaat het hier om ruim 13.500 geschatte kilometers per jaar, waarbij het taxibedrijf ook een vergoeding krijgt voor het wachten. Een taxibedrijf vraagt in de regel tussen 1 en 2 euro per kilometer, met een vaste vergoeding. Een uur wachten kost makkelijk 35 euro. ’s Nachts is alles nog duurder. Een voordeel: aangezien enkel op prijs geselecteerd wordt, zal de factuur voor de burger allicht niet te hoog oplopen. Dat een asielzoeker met de bus naar het ziekenhuis gaat, is allicht geen optie.