De ‘Space Force’ van de Verenigde Staten heeft zijn eerste militaire doctrine gepubliceerd: een ‘Space Capstone Publication’ (SCP) met de naam ‘Spacepower’. Zo geraakt stilaan meer bekend over de plannen en doelen van de jongste tak van het Amerikaanse militaire apparaat.

De Amerikaanse ‘Space Force’ (USSF) werd in 2019 opgericht door de Amerikaanse president Donald Trump (Rep.). Aangezien volwaardige militaire operaties in de ruimte tot voor kort tot de sciencefiction behoorden, tast ook het Amerikaanse leger nog grotendeels in het duister in de zoektocht naar een doctrine en strategieën. Er bestaat immers nog geen precedent vanwaaruit vertrokken kan worden.

(Lees verder onder de tweet.)

Doctrine erkent ruimte als “inherent globaal” oorlogsdomein

“Een van de principes van een onafhankelijke afdeling is het creëren van een doctrine. De SCP legt uit waarom ruimtemacht een vitaal onderdeel is van de Amerikaanse welvaart en veiligheid – nu en in de toekomst – en begeleidt de werkgelegenheid in operaties in meerdere domeinen. Naarmate de USSF blijft groeien en rijpen, zullen we onze doctrine blijven ontwikkelen om op het scherp van de snee te blijven bij het verdedigen van onze belangen in de ruimte”, zegt generaal Jay Raymond, hoofd van de ruimtevaartoperaties van de USSF, in een persbericht.

Centraal staat de bescherming van Amerikaanse belangen in de ruimte, zoals bijvoorbeeld Amerikaanse satellieten. Maar de USSF ziet het ook abstracter. Zo beschouwt men de ruimte als een kanaal waarlangs macht en invloed ontwikkeld en toegepast kan worden.

Daarnaast erkent men de ruimte als een uniek en “inherent globaal” oorlogsdomein. Vanuit de ruimte kan men immers iedere plek op aarde bereiken en treffen, zonder veel rekening te hoeven houden met grenzen of nationale luchtruimen. Bijgevolg kan succes of falen in de ruimte in de nabije toekomst enorme gevolgen hebben voor de andere aspecten van de oorlogsvoering van een land.

Ontdekkingsreizigers, wetenschappers en ondernemers

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de ‘Space Force’ zijn volgens het documenten het vrijstellen van de vrijheid van handelen in de ruimte, het mogelijk maken van “gezamenlijke dodelijkheid en effectiviteit” en het aanreiken van nieuwe mogelijkheden om Amerikaanse nationale doelstellingen te bereiken.

Om deze verantwoordelijkheden te handhaven wordt ingezet op verschillende kerncompetenties, waaronder ruimteveiligheid, ruimtemobiliteit en -logistiek. Men hoopt naast militairen ook ontdekkingsreizigers, diplomaten, ondernemers, wetenschappers en programmeurs aan te trekken om de Amerikaanse ruimtemacht gestalte te geven.