Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) vertelt in ‘De Ochtend’ dat er in België 1,4 miljoen mensen tussen de 25 en 64 jaar niet aan het werk zijn. Zogenaamde ‘inactieven’ zijn mensen die geen werk hebben en daar ook niet naar op zoek zijn. Baert vindt dan ook dat er niet enkel naar de werkloosheidsgraad mag gekeken worden. Deze is de laatste jaren sterk gedaald door een groeiende economie. Maar hier werd dus geen rekening gehouden met de inactieven.

De groep inactieven ligt boven het gemiddelde van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarmee is de groep hier in België te hoog volgens Baert. 1,4 miljoen mensen hadden in 2019 geen werk en waren hier ook niet naar op zoek. Dit is zesmaal hoger dan de werklozen die wel op zoek zijn naar werk. De arbeidseconoom roept nu op om bij het beleid rekening te houden met deze cijfers. “We moeten het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Pas dan wordt het interessant om naar de arbeidsmarkt te trekken.”

“We gaan het probleem aanpakken”

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) bevestigt het probleem. Er zijn volgens de minister in Vlaanderen al verschillende plannen om het probleem aan te pakken. “We hebben met de sociale partners de handen in elkaar geslagen om meer mensen richting arbeidsmarkt te bewegen. We focussen op een aantal groepen”, zegt ze aan VRT-Nieuws.

“De belangrijkste groep is die van de jongeren die de school verlaten zonder diploma én die zich niet inschrijven bij de VDAB.  Ze worden persoonlijk gecontacteerd. Om ofwel een opleiding te volgen of een geschikte job te gaan zoeken, samen met de VDAB.”

“Er zijn ook mensen die een gezondheidsprobleem hebben en een uitkering krijgen, maar die eigenlijk heel graag zouden werken. Al is dat dan op een ander tempo. Ook voor hen zetten we heel specifieke projecten in de steigers, over de sectoren heen.”

2 REACTIES