Vanochtend vergaderde in het Egmontpaleis het Overlegcomité. Politici en experten kwamen samen om maatregelen te bespreken om het stijgend aantal coronabesmettingen te bespreken. Al elf dagen na elkaar gaat dat gemiddeld aantal besmettingen in stijgende lijn. Er worden gemiddeld weer 142,9 besmettingen per dag geregistreerd in ons land. Na een halve dag vergaderen kwam men tot het besluit dat géén nieuwe maatregelen nodig zijn. Bjorn Rzoska (Groen) wil dat de Nationale Veiligheidsraad onmiddellijk samenkomt.

Vorige vrijdag had minister-president Jan Jambon (N-VA) nochtans uitdrukkelijk zijn federale collega opgeroepen om de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad te vervroegen. Premier Sophie Wilmès (MR) ging daar niet op in, maar riep wel vandaag een vergadering van het Overlegcomité samen. De kritische reacties op het gebrek aan enige concrete maatregelen nemen intussen toe.  

(Lees verder onder deze tweet)

https://twitter.com/BjornRzoska/status/1284834571373154307?ref_src=twsrc%5Etfw

Premier Sophie Wilmès: “We moeten ook niet overdrijven”

Na afloop werd duidelijk dat Jan Jambon, die met zijn oproep nochtans zelf aan de basis lag van de bijeenkomst, plots andere taal sprak: “Paniek is niet nodig”, beklemtoonde  hij nu. En verder: “We volgen de cijfers van dag tot dag nauwgezet op. Het is zeer belangrijk dat we de geldende maatregelen met zijn allen zeer strikt opvolgen.” Eenzelfde geluid bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) tegenover VRT nieuws: “Er is aangedrongen om de maatregelen die er nu zijn beter te laten naleven. Ik ga daar met alle gouverneurs contact over hebben.”  Ook volgens premier Wilmès is alles ‘voorlopig onder controle’. En in een reactie aan de VRT voegde ze daar aan toe “We moeten ook niet overdrijven. We monitoren de cijfers dag na dag. Als er bijkomende maatregelen genomen moeten worden, zullen we dat zeker doen, en op tijd.” 

Er worden dus geen nieuwe maatregelen genomen om het stijgend aantal besmettingen tegen te gaan. Wel klinkt unisono dat er moet toegezien worden op het beter naleven van de maatregelen. Op welke manier dat dan precies dient te gebeuren, kon niemand duidelijk zeggen. 

De “toepassing van de veiligheidsregels verbeteren” 

Er zijn weinig tot géén concrete acties dus en dat lokte ook enkele sarcastische reacties uit. Zo toonde de krant Het Laatste Nieuws zich streng in hun verslaggeving: “In het bericht is er enkel sprake van verschillende strategieën op alle overheidsniveaus die ontwikkeld worden om de toepassing van de veiligheidsregels te verbeteren”. Dimitri Antonissen inspireerde het in een opiniestuk tot de bedenking: “Laten we het coronavirus ook “sterk aanraden” om zich niet verder te verspreiden, eens kijken of dat helpt”

Veel aanbevelingen dus om zoveel mogelijk de “gouden regels” na te leven. Op reis gaan wordt dan weer afgeraden, want volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block zouden de nieuwe besmettingen ook in verband staan met mensen die terugkomen uit het buitenland: “We zien een link met mensen die terugkomen uit bepaalde landen, ook buiten Europa.” Maar een reisverbod ligt niet op tafel. Minister De Crem raadde dan weer aan om indien mogelijk niet op reis te gaan: “Mijn raadgeving is: als je nog niet geboekt hebt, blijf zoveel mogelijk in België.” Een reisverbod ligt niet op tafel.  

Uitbraken gelinkt aan bepaalde evenementen of sociale kringen

De opflakkering van de epidemie zou zich concentreren binnen bepaalde lokale gemeenschappen: “De uitbraken zijn gelinkt aan bepaalde evenementen of sociale kringen”, wordt gezegd. Verder zouden ook factoren als onwetendheid of minder strikte naleving van de regels en beschermingsmaatregelen een rol spelen. Niemand die het met zoveel woorden wilde zeggen, maar duidelijk is dat verwezen wordt naar bepaalde uitbraken van het virus, zoals bij (een deel van) de Marokkaanse gemeenschap in enkele Antwerpse districten of bij (een deel van) de Turkse gemeenschap in Beringen.  

Contact-tracing moet beter

Dat contact-tracing noodzakelijk is en dat een snelle doorstart van het systeem cruciaal is, is duidelijk. Alleen, dat systeem staat nog steeds niet op punt en functioneert vandaag niet naar behoren. Volgens de regering liggen informaticaproblemen aan de oorzaak. Hoe dan ook, zowel bij de experts als bij de bevolking neemt het onbegrip hierover sterk toe.  

Het lokaal initiatief van gouverneur van Antwerpen Cathy Berx om een proefproject op te zetten in samenwerking met lokale huisartsen en vrijwilligers werd in elk geval positief onthaald door het Overlegcomité. Bij artsenvereniging Domus Medica is het enthousiasme minder groot. Zij lieten weten dat ze contact tracing geen taak voor de huisarts zelf vinden. Dat verklaarde ondervoorzitter van Domus Medica, Greet Van Kersschaever  aan de nieuwsredactie van de VRT. Ze worden daarin alvast bijgetreden door de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) dat ook vindt dat “contactonderzoek geen taak moet zijn van huisartsen, ook al bakt de Vlaamse overheid er niets van”, zo werd er aan toegevoegd.

Bjorn Rzoska (Groen): “We zijn niet klaar voor tweede golf.”

“Een veel te luchtige respons”, reageert Groen-fractieleider in het Vlaams parlement Björn Rzoska. “Alle experten die in de coronacommissie van het Vlaams parlement aan bod kwamen, waren unisono: we zijn niet klaar voor een tweede golf. Het is dus belangrijk dat de Nationale Veiligheidsraad niet donderdag, niet morgen, maar vandaag nog samenkomt”, zegt hij in een reactie aan Belga en in Het Nieuwsblad.

De Groen-fractieleider krijgt daarbij alvast ook steun uit wetenschappelijke hoek van KUL rector Rik Vandewalle. Die reageerde met onbegrip toen premier Wilmès enkele uren na afloop van het Overlegcomité in leek te gaan tegen minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. De rector verloor er elk gevoel voor diplomatie bij en haalde zwaar uit: “Zelfs in de huidige omstandigheden niet in staat zijn om unisono te communiceren. Meer nog, het presteren om elkaar nu en op dit niveau flagrant tegen te spreken. Dit. Houd. Je. Niet. Voor. Mogelijk. Voor wie houdt men ons eigenlijk?”