Zo’n negentig Vlaamse en Nederlandse academici, journalisten, opiniemakers en politici hebben een manifest tegen de ‘afrekencultuur’ ondertekend. In het Manifest voor het Vrije Woord pleiten ze voor de vrije meningsuiting en waarschuwen ze dat het vrije woord onder druk staat door radicale activisten.

De ondertekenaars van de brief waarschuwen voor de “zorgelijke kanten aan de richting” waarin de huidige racismediscussie zich ontwikkelt. Als gevolg van het optreden van radicale groepen die (institutioneel) racisme zeggen te willen bestrijden, komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Deze groepen willen anderen die niet ‘de juiste mening’ voorstaan, het recht op het geven van hun mening ontnemen”, luidt het.

(Lees verder onder de tweet.)

“Vrije meningsuiting is een grondrecht dat we niet moeten laten afnemen door een kleine groep intoleranten”

“De vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste waarden van onze democratische en open samenleving. Het is een grondrecht waar we pal voor moeten staan en dat we ons niet moeten laten afnemen door een kleine groep intoleranten”, staat in de brief. “[…] Daar hoort ook – en misschien wel juist – bij dat er meningen geuit moeten kunnen worden waar u het ten diepste niet mee eens bent of die ingaan tegen het huidige maatschappelijk discours.”

De brief werd geschreven door wetenschappers Bart Collard en Raisa Blommestijn van de Universiteit Leiden. Tot de Vlaamse ondertekenaars behoren onder meer politici als Theo Francken (N-VA) en Sam Van Rooy (Vlaams Belang). Aan Nederlandse kant vinden we onder meer Thierry Baudet (FvD) en Ayaan Hirsi Ali.

Het pleidooi volgt op een gelijkaardige open brief in de Engelstalige wereld. Meer dan honderd schrijvers, academici en journalisten pleitten daarin voor de bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Zij waarschuwden voor “de censuur die zich ook in onze cultuur verspreidt” en een “intolerantie voor afwijkende meningen”.

Hieronder de integrale brief:

“Na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten laaide de discussie omtrent (institutioneel) racisme op. Hoewel iedere vorm van racisme moet worden afgewezen en de bestrijding hiervan belangrijk is, zitten er zorgelijke kanten aan de richting waarin deze discussie zich ontwikkelt.
Als gevolg van het optreden van radicale groepen die (institutioneel) racisme zeggen te willen bestrijden, komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Deze groepen willen anderen die niet “de juiste mening” voorstaan, het recht op het geven van hun mening ontnemen.
De vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste waarden van onze democratische en open samenleving. Het is een grondrecht waar we pal voor moeten staan en dat we ons niet moeten laten afnemen door een kleine groep intoleranten.
In een open en democratische samenleving heeft iedereen immers recht op vrijheid van meningsuiting en dient het debat over ieder onderwerp te kunnen worden gevoerd. Daar hoort ook – en misschien wel juist – bij dat er meningen geuit moeten kunnen worden waar u het ten diepste niet mee eens bent of die ingaan tegen het huidige maatschappelijk discours.
Wij roepen eenieder op om pal te staan voor het vrije debat.”