Het Vlaams Forum voor Democratie, een onafhankelijke Vlaamsgezinde denktank, vindt dat de Belgische overheid en experts de bevolking tijdens de coronacrisis bewust hebben blootgesteld “aan een biologisch experiment door te streven naar groepsimmuniteit”. Ondervoorzitter Bart De Meulenaer overweegt alvast een strafklacht en liet zich door professor emeritus Boudewijn Bouckaert (UGent), oud-parlementslid voor Lijst Dedecker, interviewen voor een podcast.

Gedurende de coronacrisis werden heel wat aanwijzingen verzameld en Bart De Meulenaer kondigt ook aan die binnenkort te zullen publiceren. Voorlopig werd enkel het dossier voorbereid, maar werd nog geen formele klacht ingediend. Men wil eerst de reactie van het parket afwachten en hoopt dat men ambtshalve een dossier zal openen. Of het zover komt is verre van zeker, maar De Meulenaer hoopt met zijn oproep alvast een aanspreekpunt zijn voor gelijkgestemden.  

(Lees verder onder de Tweet)

Schuldig verzuim en “biologische proefnemingen”

De initiatiefnemers baseren zich op een bepaling uit het strafwetboek dat gaat over een verbod op biologische proefnemingen. In ondergeschikte zin spreekt men van “schuldig verzuim”. Tezelfdertijd nemen ze ook Maggie De Block en Steven van Gucht op de korrel. Volgens De Meulenaer beperkten die zich op 3 maart in het parlement vooral tot  “sussende woorden”. Die dag werd ook benadrukt door zowel Van Gucht als De Block dat er meer dan voldoende testcapaciteit was. Dat Marc Van Ranst nog geen week later, op 8 maart, in een tweet liet weten dat alle tests al waren opgebruikt schiet bij De Meulenaer in het verkeerde keelgat. En ook het feit dat Maggie De  Block het op 5 maart in de Kamer nog steeds had “over een mild en nieuw griepvirus”  versterkt hem in de overtuiging dat het om meer dan schuldig verzuim gaat. 

(Lees verder onder deze tweet)

De Meulenaer kijkt naar de chronologie der gebeurtenissen en komt zo bij de hypothese van een verboden biologisch experiment op de bevolking. Het Vlaams Forum ziet tegenstrijdigheden in de diverse verklaringen van experts.

Bijzonder boos wordt De Meulenaer wanneer hij terugdenkt aan de uitspraak van Marc Van Ranst: “Er is de fameuze uitspraak van de plannen met de kinderen, waarbij uw en mijn kinderen zonder onze toestemming zouden gebruikt zijn om het virus langzaam in de bevolking te verspreiden. Er is het feit dat vliegtuigen rechtstreeks uit het zwaar getroffen Madrid zonder controle hun passagiers konden laten uitzwaaien over België.”

Marc Van Ranst in het vizier

Naarmate het interview vordert wordt duidelijk dat De Meulenaer zich blauw ergert aan diverse uitspraken van viroloog Marc Van Ranst: “Er is de uitspraak van dokter Van Ranst dat het geen fout was de skiërs niet in quarantaine te zetten. Er is de hemeltergende mondmaskervaudeville. Er zijn de leugenachtige verklaringen van pers en politiek dat het om een griep zou gaan, lang na januari. Het publiekelijk shamen van Geert Noels die terecht bezorgde vragen stelde. Noels was terecht bezorgd zoals later uit een podcast bleek die hij maakte met Alex Agnew.”

(Lees verder onder de tweet)

De onduidelijke adviezen evenals de vaak tegenstrijdige adviezen die werden gegeven noemt De Meulenaer leugens. In de perceptie van De Meulenaer evolueerde Marc Van Ranst “in enkele maanden van een tegenstander van mondmaskers tot een groot pleitbezorger van mondmaskers”. Hij neemt dat Marc Van Ranst duidelijk kwalijk, vindt dat zo te veel verwarring gezaaid werd en dat het virus werd geminimaliseerd.

(Lees verder onder de tweet)

Was er te weinig kennis over de pandemie?

De Meulenaer beschouwt zichzelf niet als een expert, maar als een kritische burger. Wanneer Prof. Bouckaert oppert of men politici en experts wel verwijten mag maken,  wanneer misschien weinig kennis over de pandemie voorhanden steigert De Meulenaer:  “Tja kijk, ik ben geen expert he. Mocht ik expert zijn, dan deed ik in elk geval geen uitspraken over zaken waar ik niet genoeg van wist. Bovendien is er van voortschrijdend inzicht geen sprake meer na de uitspraken van Van Gucht in Terzake. Als er weinig kennis was, dan had men een risicoanalyse moeten doen.”

Op 3 maart beschreef Steven van Gucht het worstcase scenario. De Meulenaer maakte er via De Vijfde Macht diverse filmpjes over: “Drie dagen later lag dat scenario er reeds aan. Als hij dan zelf beweert dat hij evenveel wist als Marc Wathelet, dan vraag ik me af waarom men niet voorzichtig is geweest. Ik moet denken aan de karikaturale wetenschapper die leerling tovenaar wordt en alle voorzichtigheid laat varen en zijn labo opblaast.”

(Lees verder onder de tweet)

Toegegeven dat groepsimmuniteit niet werkte

In het begin van de coronacrisis werd vaak het begrip “groepsimmuniteit” in de mond genomen door experts. Daarvan is inmiddels gebleken dat wetenschappers, en dus ook de Belgische experts, iets te voortvarend waren, want inmiddels is gebleken dat positief geteste patiënten niet altijd zo lang immuun blijven dan verhoopt.

Volgens Bart De Meulenaer baseerde men zich dus te lang op die hoop, ook al werden er van bij aanvang reeds door critici vragen bij gesteld: “Maar in de wetenschap hoop je alleen in uiterste nood. Niet als je zegt dat je alles reeds vanaf januari weet. Als ik in mijn keuken een roodgloeiende plaat zie, blijf ik daar met mijn vingers af.” 

Geert Noels en Alex Agnew als getuige

Tenslotte verwijst De Meulenaer naar een uitspraak van Geert Noels, CEO van Econopolis. Die had tijdens een podcast bij Alex Agnew onthuld dat men in het departement van Marc Van Ranst reeds op 26 februari zou geweten hebben dat het om meer ging dan een griepje. Toen Noels zich destijds op Twitter afvroeg of men de burgers wel alles vertelde, leidde dat tot een scherpe reactie van Marc Van Ranst. Bart De Meulenaer vertelt geëmotioneerd over het fragment: “Wel zeker, op minuut veertig krijgt het gesprek een akelige wending, als [Geert Noels] zegt dat de medewerkers van dokter Van Ranst al twee maanden aan het hamsteren zijn en zelf schrik hebben van het virus. Je moet dat natuurlijk ook niet lostrekken uit de chronologie die ik reeds gaf.”

Gevraagd naar de reden waarom De Meulenaer dan zelf geen schuldige wil aanwijzen kaatst hij de bal terug: “Het is niet aan ons om te beslissen wie hier in de fout ging. Soms dekt de expert de politiek in. Wie is er dan eigenlijk wie aan het indekken?”